Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

27.08.2016 - 07:27

OHAL fırsatçılığı: İşçi düşmanı yasalar

Son günlerde TBMM’den peş peşe işçileri ilgilendiren yasalar çıkarılıyor. Bir kısmı torba şeklinde çıkarılmakta olan yasalarda emekçilerin aleyhine pek çok madde var:

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi kuruluyor, işçilerin maaşının yüzde 3’ü otomatik kesilecek ve bir özel emeklilik kurumuna aktarılacak. Süreç içinde kamusal sigorta sisteminin giderek küçültülmesi ve tümden tasfiyesi amaçlanıyor.

Aile hekimlerine ve aile sağlığı personeline nöbet zorunluluğu yasa maddesi haline getiriliyor, angarya yasalaştırılıyor. 4,2 milyon kişinin çalıştığı, 50’den az işçi olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu Temmuz 2017’ye erteleniyor, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme başka bahara bırakılıyor.

Aralarında TRT, TPAO, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çay Kur, Şeker Kurumu ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun da olduğu 100’den fazla kamu kurumunun özelleştirilmesinin önü açılıyor.

Türkiye tarihinin en büyük özelleştirme dalgası gerçekleştirilecek ve elde edilen gelirler yeni kurulacak olan Türkiye Varlık Fonuna aktarılacak. Türkiye Varlık Fonu aslında paralel bir hazine sistemi. Bu sistemin en önemli özelliği her türlü denetimden uzak olması. Daha önce Hazine’de ve çeşitli fonlarda biriken paralar, bundan böyle Varlık Fonuna akacak.

Varlık Fonu’nun kaynaklarının en önemlisi İşsizlik Sigortası Fonu birikimleri olacak. Haziran 2016 itibarı ile İşsizlik Sigortası Fonu’nda 97,5 Milyarlık bir kaynak birikmiş durumda. İşçi için harcanmayan bu kaynağa şimdi Varlık Fonu yoluyla el konulacak. Devasa kamu kaynaklarına hükmedecek olan Varlık Fonu neredeyse kanunlardan ve kurallardan muaf kendi başına buyruk bir kurum olarak tasarlanıyor. Varlık Fonu, Sayıştay denetimi dışında kalacak, kurumlar vergisinden muaf olacak ve ihale mevzuatına tabi olmayacak.

Darbe girişimi ve OHAL’in ardından kamu emekçilerinin iş güvencesi ortadan kaldırıldı. Kara para düzenlemesi yasalaştırıldı. Sermayeye yeni teşvikler getirildi. Yeni işçi düşmanı yasalar Meclis gündeminde, OHAL nedeniyle fırsata çevrilerek teker teker yasalaştırılmakta. İşçi sınıfı örgütleri bu olumsuz gidişe dur demelidir. Darbeyi engelleyen işçi ve emekçiler kazandıkları özgüvenle kendi aleyhlerine çıkarılmak istenen her türlü yasayı engelleyebilir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol