Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

19.05.2016 - 09:10

Laiklik değil... Ekmek, barış, özgürlük!

Savaş koşullarındayız, emekçilerin ve ezilenlerin acil çözüm bekleyen sorunları var. Bugün dünya nüfusunun yüzde 1’i, geri kalan yüzde 99’undan daha zengin. Bu kadar az kişinin bu kadar fazla servete sahip olduğu, bu kadar çok kişinin ise bu kadar az şeye sahip olduğu bir dünyada, kapitalizmin ahlaksız ve sürdürülemez temellerine karşı çıkıyoruz. Giderek artan kapitalist saldırganlığa karşı işçilerin birleşik mücadelesini örgütlemek istiyoruz.

İşçi hakları son dönemde pek çok saldırıya uğradı. Kapitalizm 2008 yılında girdiği krizden hâlâ çıkamadı. Kapitalist sermaye kar edemiyor, bu yüzden daha da saldırganlaşıyor. Taşeron sisteminden sonra modern kölelik olan kiralık işçi sistemi emekçilere dayatılıyor. Kıdem tazminatlarına el konuyor, iş güvencesi ortadan kaldırılıyor. Mültecilerin, çocukların, kadınların emeği ucuz iş gücü olarak sömürülüyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamusal hizmetler özelleştiriliyor, paralı hâle getiriliyor.

Elbette işçi sınıfı bütün bu neo-liberal uygulamalara karşı direniyor, mücadele ediyor, ama özellikle son yıllarda bir türlü etkili bir sonuca ulaşamıyor, çünkü mücadelede bölünmeler yaşıyor. İşçi sınıfının önüne katılım sağlamak istemediği, neo-liberalizme, kapitalizme karşı mücadelesinde onu motive etmeyen, mücadelesini bölen gündemler koyuluyor.

Son zamanlarda bazı grupların başlattığı laiklik kampanyası tam da bu tarz bir gündemdir. Laiklik kampanyası, dindar anayasa kampanyası gibi emek hareketinin örgütlenmesine katkı sağlamayan, onun gücünü bölen bir kampanyadır. Çünkü dindar işçiler açısından laiklik söylemleri İslamofobik öğeler içermektedir. Müslümanlara karşı nefret, ayrımcılık ve düşmanlık demek olan İslamofobi bu topraklarda etkisini hâlâ sürdürmektedir.

Bugün Türkiye’de laik-dindar bölünmesi, işçi sınıfı içerisindeki en önemli ayrılıklardan birisidir. Bu öylesine bir bölünmedir ki, sendikal örgütlenmelere bile yayılmıştır. Halbuki kapitalistler işçileri sömürürken dindar veya laik-seküler diye ayırt etmiyorlar. Kapitalizme karşı milyonlarca işçi hep birlikte mücadele etmeliyiz. İşçi sınıfının ayağa kalkması, birleşik mücadelesini ortaya koyması, kendi haklarını savunması için ekmek-barış-özgürlük kampanyasına ihtiyacımız var. Ancak böyle bir kampanya işçileri bir araya getirir, mücadeleye motive eder.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol