Roni Margulies

Roni Margulies son yazıları

Roni Margulies tüm yazıları

15.01.2015 - 11:08

Gerçek terörizme karşı

Şu resimde ön sıralardaki insanlara bir bakın. “Terörizme karşı” yürüyorlar.

Aralarında bir de Obama olsa, Batı dünyasının bütün büyük ordularının baş komutanları yan yana olacak. Küçükleri de arka sıralarda. Görünmüyor, ama Ahmet Davutoğlu da orada.

Dünyada ölümüne yol açtıkları insan sayısı binlerle, yüz binlerle değil milyonlarla ifade edilen kişilerin hepsi yan yana. Ve “terörizme karşı” yürüyorlar!

“Terör” kelimesi “korku” anlamına gelir. Bu fotoğrafta ön sırada yürüyenlerin uyguladığı politikalar dünyada milyonlarca kadın, erkek ve çocuğun yüreğine korku salıyor. İnsanlı veya insansız uçaklardan atılan bombaların korkusu; ekonomisi çökertilmiş ülkelerde ekmek bulamama korkusu... Dünya nüfusunun azımsanmayacak bir yüzdesi, Paris’te “terörizme karşı” ön saflarda yürüyen bu kişilerin uyguladığı terör altında yaşıyor.

Bu kişilerin temel özelliği, mensup oldukları din değil. Zaten hepsi Hıristiyan değil, ama olsalardı da, önemli olan o değil. Hepsi Budist veya putperest de olsa, hiçbir şey farketmezdi.

Bu kişiler yaptıkları şeyleri Hıristiyan oldukları için yapmıyor, uyguladıkları politikaları herhangi bir kutsal kitaptan öğrenip uygulamıyor. Hangi kitaba inandıklarının, inanıp inanmamalarının hiçbir önemi yok.

Bunlar, dünya kapitalist sisteminin siyasî yöneticileri. Afganistan’ı veya Irak’ı veya Suriye’yi bombaladıkları zaman, Hıristiyanlığın çıkarları için değil, kapitalizmin, sermayenin, ticaretin çıkarları için bombalıyorlar. “Müslüman bombalıyoruz” diye değil, emperyalizmin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için bombalıyorlar. Müslüman diye bir dertleri yok; gerektiğinde Hıristiyanları da bombalıyorlar, Hıristiyan ülkelerde de darbe yaptırtıyorlar.

Dolayısıyla, verilmesi gereken mücadele, Müslümanlığın Hıristiyanlığa karşı mücadelesi değil.

Aynı şekilde, Paris’te insan öldürenler ve IŞİD ve Boko Haram, yaptıkları şeyleri Müslüman oldukları için yapmıyorlar, Kur’an’da böyle emredildiği için yapmıyorlar. Kendilerine, ailelerine, halklarına zehir edilen bir dünyaya karşı tepki gösteriyorlar. Yanlış bir tepki ve başarı şansı olmayan bir tepki gösteriyorlar, ama ezilen, yoksul, çaresiz insanların tepkisi, Müslümanlıkla ilgili değil. Aynı tepkiyi dünyanın her tarafında Kızılderililerden Latin Amerikalılara, Vietnamlılardan Çinlilere kadar her dinden her türlü insan tarihte göstermiştir, hâlâ göstermektedir.

Dolayısıyla, Müslümanların özür dilemesi, vicdan azabı çekmesi gerekmiyor. Gerekli olan, din meselesine hiç takılmadan, tüm ezilenlerin birlikte mücadele etmesi.

Paris’te öldürülenler için dayanışma gösterileri ve yürüyüşler yaptık. İyi yaptık. Şimdi biraz da hakiki teröristlerin dünya çapında uyguladığı terörle ilgilenebilir miyiz?

Roni Margulies

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol