Volkan Akyıldırım

Volkan Akyıldırım son yazıları

Volkan Akyıldırım tüm yazıları

02.12.2015 - 15:51

Emperyalist savaşa karşı mücadele

Suriye’deki savaş, her geçen gün daha fazla devletin katılımı ile büyüyor. Emperyalist savaşa karşı mücadele, dünyanın her yerindeki sosyalistler için merkezi mücadele sorunudur.

1. Dünya Savaşı’na karşı mücadele eden Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, V. I. Lenin, Leon Troçki gibi devrimciler ne diyordu?

Emperyalist savaşta “kendi devletimizin” yenilmesi için mücadele ederiz. Militarizme karşı sınıf savaşının yükselmesine yardımcı oluruz. Asıl düşman içeridedir!

Barışı savunan her hareket ile kol kola gireriz, savaşı durdurmak için uluslararası bir barış hareketi inşa etmeye çalışırız. Bu hareketin en kararlı unsurları oluruz.

Ezilen ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunuruz. Sömürgeciliğin ve işgalciliğin son kalıntıları ile birlikte ortadan kalkması, emperyalizmin küresel yenilgisi için uğraşırız.

Milliyetçilikle savaşın destekçisi konumuna itilen işçilere, başka ülkelerdeki işçilerin ve yoksulların düşman değil kardeş olduğunu anlatır ve onları savaşa karşı mücadeleye kazanmaya çalışırız.

1. Dünya Savaşı, bir avuç devrimci sosyalist dışında karşı çıkan olmamış, hatta kitlesel sosyal demokrat işçi partileri kendi devletlerini desteklemişti. İşçi yığınları şovenizmle cepheye koşmuştu.

İki yıl sonra, 1916’da emperyalist savaşın getirdiği insani, sosyal ve ekonomik yıkım ile milliyetçilik yerini savaşa karşı öfkeye bıraktı.

1917’de Rusya’da işçiler devrim yaparak Çarlık devletine son verdi. 1917 Ekim ayında kitelsel işçi örgütlenmeleri olan sovyetler tarafından işbaşına getirilen Lenin ve Bolşevikler, emperyalist paylaşım savaşından vazgeçen taraf oldu. Emperyalist devletlerin gizli planlarını,  Sykes-Picot anlaşması olarak anılan Ortadoğu’nun paylaşımı belgelerini deşifre ettiler.

Bugün Suriye’den yayılan emperyalist savaşa karşı tutum alırken, kazanmış devrimci sosyalist geleneğin mücadele derslerine bakmalıyız.

Türkiye’nin savaş koalisyonunda yer aldığı ABD bugün yaşanan vahşet ve trajedilerin başlıca sorumlusudur. Türkiye’nin NATO’dan çıkması, küresel kapitalizmin bu savaş örgütünün yenilmesi için mücadele ederiz. Ne ABD ne Rusya! İkisi de emperyalist devletlerdir. Birini diğerine karşı desteklemeyiz, iki tarafında yenilgisini isteriz.

Kendi sınırları içinde, Irak’ta, Suriye’de Kürtlerle savaşan Türkiye devleti sonuna kadar haksızdır. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakını savunuruz. Ordunun kışlaya dönmesini talep ederiz. Büyük bir barış hareketi inşa etmek için kolları sıvadık. Sen de katılır mısın?

Volkan Akyıldırım

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol