Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

11.07.2015 - 10:33

Sendika üye sayıları artırılmalı, sendikal birlik sağlanmalıdır

HDP’nin yüzde 13 oy aldığı koşullarda mevcut sendikal atalet kabul edilemez. Örgütlenme düzeyini tüm iş yerlerinde, iş kollarında artırmak, sendikal birliği sağlamak için mücadele etmek gerekir.

Bugün Türkiye’de toplam otuz milyon çalışabilir insan içinde, 1 milyon işveren, on dokuz milyon işçi, beş milyon köylü, beş milyon da kendi işini yapan emekçi vardır. Yani Türkiye’de bir milyon patrona karşılık, yirmi dokuz milyon işçi, köylü, emekçi vardır. İşçilerin yarısı asgari ücrete mahkum. Köylülerin ve kendi işini yapan emekçilerin de gelir durumları işçilerden farklı değil. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırını aşması için gereken gelir, asgari ücretin beş katıdır. Bu olumsuzlukları bir parça da olsa gidermek için, diğer emekçi sınıflardan farklı olarak işçi sınıfının elinde önemli bir silah vardır: Sendikalaşmak. Sendikalı işçi patronların kendisine karşı yaptığı haksızlıklara karşı daha güçlüdür, daha güvenlidir. Gerektiğinde sendika grev yapar. Patronlar sendikal örgütlenmelerden korkar, iş yerlerinde istemezler, bu da işçiler için sendikaların ne kadar önemli olduğunu gösterir. 

Ocak 2015’te yayınlanan son istatistiklere göre Türkiye’de kamu çalışanları dahil işçi sendikalarının üye sayısı 2,9 milyondur. Yani toplam 19 milyon işçi içinde sendikalı işçilerin oranı yüzde 15’tir. Bu üyelik oranının düşüklüğünden daha da olumsuz olanı ise, 2,9 milyon sendikalı işçinin Türk-iş, Hak-iş, DİSK, Memur-sen, KESK, Türkiye Kamu-sen gibi başlıca altı farklı konfederasyona dağılmış olmasıdır. En büyük konfederasyon Türk-iş’in üye sayısı 800 bin, DİSK’in üye sayısı 120 bindir. Sendikal alandaki bu bölünme işçi sınıfının gücünü zayıflatan, mücadelenin etkisini azaltan bir işlev görmektedir. 

HDP’nin 6 milyon oy alarak meclise girdiği bir Türkiye’de sendikalar üye sayılarını çok daha fazla artırabilirler, etkili eylemler düzenleyebilirler, ama bunun için laik, dindar, Kürt, Türk, Alevi, Sünni tüm işçileri birleştiren, hak mücadelesini öne çıkaran sloganlara ihtiyaç vardır. Yaklaşmakta olan ekonomik krizin de etkisi ile daha da yükselecek olan işçi hareketinde en kısa zamanda sendikalı üye sayılarının artırılması ve konfederasyonlar arası dayanışmanın sağlanması için çaba gösterilmelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol