Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

31.05.2015 - 16:19

Seçimlerden sonra işçi sınıfı

Seçimlerde HDP’nin yüzde 10 barajını aşarak meclise girmesi çok önemli. HDP’nin mecliste olması demek, iş cinayetlerine daha fazla tepki göstermemiz, antidemokratik iş yasalarına daha çok itiraz etmemiz, işçi sınıfının hak mücadelesini daha iyi yapabiliyor olmamız, sendikal haklarımızı daha etkili kullanabiliyor olmamız demektir.

Seçimlerden sonra iktidarda muhtemelen mevcut burjuva partilerinden biri veya birkaçı yer alacak. Bu ise her zaman işçi sınıfının haklarına yeni saldırılar, bu saldırılara karşı işçi sınıfının yeni direnişleri demek olacak. İşçi sınıfına yönelik ilk saldırının, metal işçilerinin direnişlerine karşı olması beklenmelidir. Bu saldırıyı boşa çıkarmanın biricik yolu örgütlenmektir. Bursa’da başlayan direnişin, diğer işçiler için ne kadar olumlu bir örnek teşkil ettiğini yakın zamanda yaşayarak göreceğiz.

AKP hükümetinin ısrarla yasalaştırmaya çalıştığı, kıdem tazminatının fona devri konusunun seçimlerden sonra tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz gözükmektedir, çünkü bu konu patronların önemli bir talebidir. Sendikaların şimdiye kadar kırmızı çizgi olarak ilan ettiği kıdem tazminatı hakkı, seçim sonrası atmosferde işçi sınıfına saldırının önemli konularından birisi olacaktır.

İşçilerin millî gelirden aldığı payın düşük olduğu ortadadır ve seçimlerden sonra da bu pay oransal olarak düşmeye devam edecektir. Soma’da, Ermenek’te, Isparta’da ve daha yüzlerce işyerinde yaşanan işçi katliamları ve işçi ailelerinin içler acısı hâli, büyüyen Türkiye ekonomisinden emekçilerin payına nelerin düştüğünü trajik bir şekilde ortaya koymaktadır.

Burjuvazi, özellikle savaş ve kriz koşullarında milliyetçiliği, şovenizmi kışkırtarak bu derin çelişkilerin üstünü örtebilmektedir. AKP hükümeti toplumu kutuplaştırarak, sürekli yapay gerilimler yaratarak kendi politikalarını hayata geçirmektedir. Seçimlerden sonra bu kutuplaştırmaların devam edeceği muhakkaktır.

Kürt sorununda çözüm sürecine son verilmesi, savaş politikalarına tekrar geri dönülmesi işçi sınıfının mücadelesi için çok büyük bir problemdir. Seçim mitinglerinde ortaya koyulan savaşçı söylemin seçimlerden sonra da devam ettirilmesi durumunda bundan en fazla zarar görecek olan işçi sınıfıdır. Böyle bir atmosferde sendikalar, direnişler bölünür, işçilerin hakları için mücadeleleri geriye düşer. İşçi sınıfı çözüm sürecine sahip çıkmalıdır. Kısaca seçimlerden sonra işçi sınıfını yine mücadele dolu günler bekliyor.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol