Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

11.05.2022 - 11:11

Göçmen düşmanlığı işçi düşmanlığıdır

Göçmenlere dönük ırkçı saldırılar giderek artıyor. Göçmenler hakkında üretilen en önemli iddialardan birisi de “işlerimizi elimizden aldıkları, ucuza çalıştıkları, ücret düzeylerini düşürdükleri” şeklinde.

Bu gerçeklerle örtüşmeyen bir propaganda.

Göçmen işçilerin çok kötü koşullarda ve düşük ücretlerle çalıştırıldıkları bir gerçek. Türkiye’de ve bütün dünyada kapitalistler daha fazla kâr elde etmek için göçmen işçileri sonuna kadar sömürüyorlar. Sigortasız, kayıt dışı çalıştırıyorlar, asgari ücreti bile vermiyorlar.

Bunun sorumlusu kim, göçmen işçiler mi? Elbette hayır. Bunun sorumlusu en başta kapitalist sistem olmak üzere bütün kapitalistlerdir, patronlardır, bu adaletsizliğe göz yuman devlet görevlileridir, bu konuda hiçbir şey yapmayan sendikalardır.

İşçi sınıfının çıkarlarını korumak en başta sendikaların görevidir. Göçmen işçiler işçi sınıfının bir parçasıdır. İşçileri sigortasız çalıştırmak suçtur, bunu önlemesi gereken en başta sendikalardır.

Irkçı kesimler göçmen düşmanlığı yaparak aslında işçi sınıfını bölmekteler. Çünkü kapitalistler göçmen işçileri kullanmaktan asla vaz geçmeyecekler. Kapitalist ekonomilerin krize yuvarlandığı, Türkiye‘nin kapitalist sistem içinde krize en ağır şekilde yakalanan bir ülke olduğu açıkça ortada iken; kapitalistler ucuz göçmen emeğini daha da fazla sömürmeye çalışacaklar. 

Irkçıların göçmen düşmanlığı işte bu noktada tam da kapitalistlerin çıkarlarına çok uygun bir davranış şeklidir. Böylece sinen, korkan göçmen işçiler, şimdi aldıklarının çok daha azı ücretlerle çalışmaya razı olmaktalar.

Göçmen işçilerin giderek düşen ücretleri, tüm işçi sınıfının ücret düzeyini de aşağı çeker. Bugün yaşamakta olduğumuz düşük ücret politikasının ana kaynağı, göçmenlerin düşük ücretle çalıştırılabilmesidir.

Bu kısır döngüden çıkışın yolu; göçmen işçilere yönelik ırkçı propagandalara inanmak, hezeyanlara kapılmak, göçmenlerin gönderilmesini istemek değildir.

Kapitalist sistemin krizde olduğu bir zamanda zaten kapitalistler ucuz göçmen işçiliğinden asla vaz geçmezler.

O halde ne yapmalıyız? İş ve sendika yasaları göçmen işçilerin örgütlenmesinin önüne herhangi bir engel koymamaktadır. Bütün göçmen işçilerin sendikalarda örgütlenmesini sağlamalıyız. Sendikalarda örgütlenen göçmen işçiler, ücret ve diğer haklarını alabildikleri oranda, Türkiyeli işçilerin de ücret ve diğer hakları insanca bir seviyeye çıkabilir. Sendikalar acilen göçmen işçilerin örgütlenmesi için bir araya gelmeli, çağrı yapmalıdır. 

Faruk Sevim

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol