Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

11.08.2021 - 13:04

Kazanmak için emekçilerin birleşik mücadelesini örgütlemeliyiz

6 milyona yakın memur ve emekliyi ilgilendiren, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başladı. Kamu emekçilerinin beklentisi ise iş güvencesi ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret.

Memur toplu sözleşmesi ile ilgili KESK’in talepleri şunlar: Ön lisans ve lisans mezunlarının ek göstergesi 3600’e yükseltilmeli, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin ek göstergeleri 800’er puan artırılmalı; yan ödemeler emekliliğe sayılmalı; kreşler açılmalı; emekçilerin görüş ve önerileri alınarak demokratik bir kamu yönetimi uygulanmalı; liyakat uygulaması kamu kurumlarında hakim kılınmalı; emekçilerin şimdiye kadar olan ücret kayıpları karşılanmalı ve maaş hesabı 2022 yılı için yüzde 43,5, 2023 yılı için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE artı ÜFE ortalaması üzerine artı 3 puan refah payı verilerek yapılmalı. Bu talepler muhtemelen bütün memurların ortak talepleri.

Memurlar daha önce TİS masalarında Memur-Sen yüzünden birçok haktan mahrum kaldılar. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunları çözülmedi.

Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesi, performans ve esnek çalışma gibi uygulamalara son verilmesi gerekiyor.

Kamu çalışanlarının TİS sürecinin, bütün bu taleplerin gündeme getirilerek yürütülmesi gerekiyor. TİS masasına gönderilmek üzere belirlenen talepler, işyerlerinde kurulan sandıklardan ve işyerlerinde TİS amaçlı yapılan toplantılardan elde edilmeli.

Toplu pazarlık sürecinde emekçinin en önemli gücü olan grev hakkının kullanılamaması ise en önemli problem. Grev hakkı olmadan gerçek bir toplu sözleşme yapılması mümkün değildir.

Memur-Sen’e aşağıdan baskı yapmak çok önemli. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun tamamen değişmesi, yoksulluk sınırının üzerinde maaş, temel gelir, insanca ücret, sendikalaşmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması gibi taleplerle aşağıdan birleşik mücadelenin her imkânı seferber edilmeli ve özellikle masada memurları temsilen oturan Memur-Sen’e basınç uygulanmalıdır.

Kamu emekçilerinin talep ve beklentileri birbirinden farklı değil. Sendika ve konfederasyonların TİS talepleri için mücadeleyi ortaklaştırmaları gerekiyor. İnsanca yaşam için emekçilerin birleşik mücadelesini örgütlemek gerekiyor.

Faruk Sevim

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol