Melike Işık

Melike Işık son yazıları

Melike Işık tüm yazıları

17.07.2021 - 14:51

Hayvanları korumayan göstermelik bir yasa

Avcılığı, hayvan deneylerini, hayvan hapishanelerini, hayvan satışını, özetle hayvanları korumanın önündeki engellerin hiçbirini ortadan kaldırmayan Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasanın hayvan haklarında “bir devrim” olduğunu iddia eden iktidar ve kanunu bir müjde gibi sunan yandaş basın, hayvanların lehine bir adım atıldığı izlenimini oluşturuyor. Oysa bu yasa hayvanların değil; onları alıp satarak, sergileyerek, hapsederek, “avcılık turizmine” izin vererek onlardan kâr elde edenlerin yasası. Hayvana şiddet uygulayan failleri cezalandırmadan, toplumda bu tepkisizliğe karşı oluşan öfkeyi dindirmek isteyen iktidarın yasası.

Hayvana yönelik şiddeti durdurmak için hayvanların haklarını tanıyan, onları bir meta olarak değil; hisseden ve hakları olan birer can olarak gören bir Hayvan Hakları Yasasına ihtiyacımız var. Gerçekten hayvanlardan yana olan bir yasa gelene kadar hayvana yönelik şiddet azalmayacak. Hayvanlar bir eşya gibi alınıp satılmaya devam ederken “Onlara can statüsü verdik” söylemlerinin gerçek hayatta hiçbir karşılığı olmayacak. Avcılık yasaklanmadığı sürece, failler gerçekten hapis yatmadığı sürece alt sınırları yetersiz cezalarla öne sürülen “Hayvana şiddete hapis cezası geliyor” iddiaları ancak iktidarın şiddeti durdurma sorumluluğunu görünmez kılacak, vicdanları rahatlatacak. Hayvanat bahçeleri “doğal yaşam parkı” adını aldığında sömürü ortadan kalkmayacak, aksine bu tesislerin hayvan hapishaneleri olduğu unutturulacak. Mevcut yunus parkları varlığını sürdürürken bu tesislere yeni hayvan getirmek, var olan tesisi büyütmek, tesisi devretmek yasaklanıyor. Fakat bu yasaklar delindiğinde binlerce dolar geliri olan bu tesislere ödetilecek 25 bin TL’lik “ceza”, yunusların sömürülmesinden elde edilen gelirin yanında caydırıcı olmayacak. 

Özetle bu yasayla hayvanlar için hiçbir şey değişmeyecek. Kabul edilen yasa, yalnızca göstermelik, pratikte hayvan hakları lehine hiçbir önemli adım atmayan yetersiz bir yasa. Göstermelik bir yasayla yıllardır hayvanların lehine bir yasa için mücadele eden ve hayvanların hakları için tüm taleplerini açıkça ortaya koyan hayvan hakları savunucularının susturulması mümkün değil. Hayvan hapishanesi sahiplerinin, hayvanlardan kâr elde edenlerin, şiddet faillerinin değil; hayvanların lehine gerçek bir yasa talep ediyoruz!

Melike Işık

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol