Faruk Sevim

Faruk Sevim son yazıları

Faruk Sevim tüm yazıları

23.09.2020 - 15:37

Şimdi “Faşizme ihtar eylemi” zamanı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Covid-19 salgını ortaya çıktığından beri, sürekli salgına karşı tedbirler ve yapılması gerekenler konusunda kamuoyunu ve Sağlık Bakanlığı’nı bilgilendiriyor, uyarıyor. Ancak Sağlık Bakanlığı bu uyarıları dikkate almamaya devam ediyor. Bu sırada da binlerce sağlık çalışanı işlerini yapmaya, yani insanların hayatlarını kurtarmaya çalışırken, koronavirüse yakalanıyor ve bu hastalıktan ölüyor.

TTB, bu sıkıntılı ortamda yetkilileri bir kez daha uyarmak, konuya dikkat çekmek, duyarlılığın ve tedbirlerin arttırılmasını sağlamak için, 14 Eylül-18 Eylül 2020 tarihlerini “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası” ilan etti.

Hafta boyunca hekimler ve sağlık çalışanları; sağlık kuruluşlarının önünde, kent meydanlarında basın açıklamaları yaptılar. COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini vurguladılar. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu ve anma etkinlikleri gerçekleştirdiler.

Ama hükümetin dışardan ortağı MHP’nin başkanı, eylemleri “asılsız şaibe ve şüpheleri körükleyici” buldu ve TTB’nin kapatılmasını istedi. Elbette saçma, akıl dışı bir talep, ama Türkiye’nin içinde bulunduğu hukuksuz, adaletsiz ortamda, bu talebi ciddiye alacak güvenlik ve yargı mensupları maalesef var.

MHP’nin, siyasal karakterini biliyoruz. Bunu hem ırkçı, milliyetçi ideolojisi, hem de eylemleri ile 50 yıldır gösteriyor. Faşist odakların tehditlerine ve saldırılarına karşı mücadelede, işçi sınıfının kitlesel eylemleri en güçlü seçenek.

20 Mart 1978’de DİSK, faşistlerin kitle katliamlarına karşı, faşizme ihtar eylemini örgütledi, 600 binden fazla işçi, emekçi, öğrenci, esnaf 2 saatlik iş bırakma gerçekleştirdi. Eyleme, dönemin meslek ve kitle örgütleri, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Barosu, birçok Türk-İş üyesi sendika, öğrenciler, işçiler destek verdi.

Şimdi benzer bir eylem tekrar yapılabilir. TTB-Baro-Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve giderek emek örgütlerinin bütünü, bu kurumları kapatmayı ve parçalamayı amaçlayan faşist yaklaşıma karşı ihtar eylemi yapmalıdır. Bu daha önce önerdiğimiz gibi, aynı zamanda tüm ezilenlerin tüm sorunlarını kapsayacak bir eyleme dönüşmelidir.

Faruk Sevim

[email protected]

(Sosyalist İşçi)


Bültene kayıt ol