İklim krizine marksist yanıt

16.10.2020 - 14:49

İklimi Değil Sistemi Değiştir adlı 11 makaleden oluşan kitap, Z Yayınları tarafından çevrildi ve kitapçılarda! 

İnsanlığın akıbeti, kısa vadede bile tasavvur edilemeyecek kadar belirsizleşiyor. 

- Martin Empson

Ekim 2018’de Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), ekolojik felaketlerin önlenebilmesi için küresel sıcaklık artışını azami 1,5°C’de sınırlandırmamız gerektiğini ve bunu başarabilmek için yalnızca 12 yılımız kaldığını gösteren bir rapor sundu.

Kapitalizme içkin gerçekdışılık, alınması gereken önlemlerin tam tersini dikte ediyor. Çünkü kapitalizm bir fosil yakıt sistemi. Doğası gereği ekoloji düşmanı bir sistem. 

Oysa bizim fosil yakıtların kullanımına hemen son vermemiz gerek.

1988’den bu yana küresel karbon emisyonlarının yüzde 71’ini 100 fosil yakıt şirketi gerçekleştirdi. Tarihsel emisyonların yüzde 52’sinden yine onlar sorumlu.

Köklü bir değişime ihtiyacımız var.

İklim hareketinin sloganı, bunun nasıl başarılacağını söylüyor: İklimi Değil Sistemi Değiştir!

“Neden iklimi değil de sistemi değiştirmemiz gerekiyor?” sorusunu, birbirinden farklı ekolojik ve toplumsal sorunlara eğilerek yanıtlayan 11 makaleden derlenmiş olan bu kitap, iklim krizinden biyolojik çeşitlilik kaybına, toprağın aşınmasından gıda krizine, pandemi krizinden plastik sorununa, tüm ekolojik krizlerin temeline odaklanıyor: Bunların neden yaşandıklarını, tarihsel gelişimlerinin ardındaki bilimsel gerçekleri ortaya sererek gösteriyor. 

Yerküre kaynaklarının akla uygun şekilde, insanlığa ve gezegene hizmet etmek amacıyla kullanıldığı bir toplum, sürdürülebilir bir geleceği sağlamanın tek yoludur. 

İklimi Değil Sistemi Değiştir, o geleceği yaratma çabalarına katkı sunuyor.

Ne dediler?

İnsanlığın iklim hareketi, İklimi Değil Sistemi Değiştir hareketine dönüşmediği müddetçe kifayetsiz kalacaktı. Elinizdeki kitap, neden öyle olması gerektiğini açıklıyor. Hareketin içindeki her bir aktivistin, hatta bu harekete dâhil olmayı düşünen herkesin mutlaka okuması gerek.”

John Bellamy Foster - Marx’ın Ekolojisi kitabının yazarı

Ziyadesiyle ilgi çekici, mutlaka okunması gereken makalelerden derlenmiş olan bu kitap, çevresel yıkımın sistemsel nedenlerini açıklığa kavuşturup, hem insanlığın hem de tüm diğer türlerin geleceği adına ihtiyaç duyduğumuz yeni ekonomik/toplumsal sistemin artık bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor. Ekososyalist literatüre eklenen en mühim çalışmalardan biri.”

Fred Magdoff - What Every Environmentalist Needs to Know About Capitalism and Creating an Ecological Society kitabının eş-yazarı

İçindekiler

Sunuş - Martin Empson

Bölüm 1 - Fosil Yakıtlara, Çaresizce Adanmak - Amy Leather

Bölüm 2 - Marksizm ve Antroposen - Camilla Royle

Bölüm 3 - Metabolik Yarılmanın Yeniden Keşfi ve Gecikmeli Takdiri - Ian Angus

Bölüm 4 - Yirmi Birinci Yüzyılda Karl Marx’ın Ekososyalizm Fikri - Kohei Saito

Bölüm 5 - Doğal Sermaye: Türlerin Yok Oluşuna Neoliberal Bir Yanıt - Ian Rappel

Bölüm 6 - Gıda, Tarım ve İklim Değişikliği - Martin Empson

Bölüm 7 - Kapitalizm ve Biyoceşitlilik Krizi - Sarah Ensor

Bölüm 8 - Kapitalizmin Plastik Sevgisi ve Nedenleri - Amy Leather

Bölüm 9 - Kanada’nın Katran Kumları, Yerlilerin Bağımsızlığı ve Emekçiler için Adil Geçiş - Carolyn Egan ve Michelle Robidoux

Bölüm 10 - Zamana Karşı: İklim, Toplumsal Hareketler ve Marksizm - Suzanne Jeffery

Bölüm 11 - Sürdürülebilir Bir Toplum Yaratabilir miyiz? - Martin Empson

Yeni çıktı! Online satışta. Kitap sitelerinden edinebilirsiniz:

Babil - Eganba - Kitapyurdu - İdefix - D&R - Pandora N11


SEÇTİKLERİMİZ


Bültene kayıt ol