Kız çocuklarının üçte biri notları mükemmel olsa da zeki olduklarını düşünmüyor

01.11.2017 - 15:51

Yapılan bir araştırmaya göre kız çocukları cinsiyetçilik yüzünden kendilerine güvensiz olarak yetişiyor. 

11 binin üzerinde 10-18 yaş gurubu arasında yapılan araştırmalara göre kız çocuklarının çoğunluğu yaşları büyüdükçe özgüvenlerini kaybediyor. Yüksek not ortalamalarına sahip olsalar da kendilerini zeki bulmuyorlar, yapmak istedikleri işleri yapabilecek kapasiteleri olmadığını düşünüyorlar veya sosyal medyadaki ortam ve baskı yüzünden depresyona giriyorlar.

Ankete katılanların çoğu, mustarip oldukları özgüven eksikliğinin tersine, çoğu lider olmaktan hoşlandıklarını ama patronluk taslıyormuş gibi görünmek istemedikleri için kendilerini geriye çektiklerini belirttiler.

Anketi yapanlardan bir olan Lisa Hinkelman, “Bence kız çocuklarının yarısı fikirlerini dahi paylaşmıyor ve ne düşündüklerini söylemiyor. Çünkü eğer fikirlerini paylaşırlarsa diğerlerinin onlardan hoşlanmayacağını düşünüyorlar. Yaratıcılıklarının ve parlak zekâlarının tam olarak ne kadarını kısıtladığımızı düşünmek beni rahatsız ediyor” diyor.

Hinkelman 15 yıldır kız çocuklarının yaşam şartlarına dair araştırmalar yapan Ruling Our Experiences (ROX) isimli kâr amacı gütmeyen organizasyonda çalışıyor.

En yüksek not ortalaması olan 4.0 not ortalamasına sahip kız çocuklarının çoğu hayallerindeki iş için yeterince zeki olduklarını düşünmüyor ve %62’si ise beğenilmemekten korktukları için fikirlerini açıkça söylemeye çekindiklerini belirtiyor.

Bu araştırma gösteriyor ki okullarda verilen eğitim nasıl yüksek not alınacağını öğretiyor ancak özellikle kız çocuklarının duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada gayet yetersiz.

Kız çocukları büyüdükçe okula gitmekten daha az hoşlanmaya başlıyorlar. On birinci sınıfta olan kızların sadece %55’i okula gitmeyi sevdiğini söylerken, henüz beşinci sınıfta olanların %87’si okula gitmekten hoşlandığını belirtiyor.

Cinsiyet ve sosyal medya

Sosyal medyada daha fazla zaman harcayan genç kadınlar akranları olan kadınlara güvenmek konusunda daha temkinli, üzgün ve depresif hissetmeye daha meyilliler. 

Sexting (cinsel içerikli mesajlaşma) ise neredeyse kaçınılmaz. Lise son sınıfta olan genç kadınların %66’sından çıplak fotoğraflarını göndermeleri istenmiş. Öğrencilerin %75’i ise arkadaşlarının bu tarz fotoğraflar gönderdiklerini düşünüyorlar.

Özgüven ve liderlik

Kız çocukları yaşları büyüdükçe özgüvenlerini daha çok kaybediyorlar. Beşinci sınıfta kız çocuklarının %87’si kendine güvendiğini ifade ederken, liseye gidenlerin sadece %60’ı kendilerine güvendiklerini belirtiyor. Yaş büyüdükçe oran daha da azalıyor.

Bütün bu kötü koşullara rağmen genç kadınlar lider olmak istiyor. Katılımcıların %64’ü lider olmaktan hoşlanabileceğini söylerken, erkeklerin daha iyi lider olabileceğini söyleyenler yalnızca %8. Ancak iş liderlik etmeye gelince genç kadınların üçte birinden daha fazlası onları patronluk taslıyor gibi göstereceğinden korktukları için liderlik etmekten çekiniyorlar.

 “Bence kadınlardan harika liderler olur, ancak kimsenin bizi dikkate aldığını sanmıyorum” diyor katılımcılardan biri. “Bence insanlar kadınları küçümsüyor ve bir kadının güçlü olabileceğini kabullenemiyorlar.”Bültene kayıt ol