Çankaya Belediyesi işçileri ek zam istiyor

05.08.2022 - 09:06

Çankaya Belediyesi'nde çalışan ve Genel-İş Sendikasında örgütlü olan işçilerin, toplu iş sözleşmesinde aldıkları artışın enflasyon karşısında erimesi üzerine ek zam talebi ile başlattıkları eylemler devam ediyor. Belediyenin ücretlerde artışa gitmesini talep eden işçiler, sendikanın kayıtsız kalmasına da tepkili.

Çankaya Belediyesinin kadrolu işçileri ile İmar ve Belde AŞ firmalarında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesindeki artışların enflasyonun altında kalması üzerine alkışlı eylemlere başlamışlardı.

İşçiler alkış ve ıslıklarla seslerini yükselterek, işverenden ücretlerinin enflasyona ezdirilmemesi için zam istediler. Çankaya Belediyesi hizmet binası ve fen işleri yerleşkesinde eylem yapan işçiler, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Ek protokol hakkımız, söke söke alırız” sloganları attılar. 

İşçilerin eylemde yaptıkları basın açıklaması şöyle:

Hepimizin bildiği gibi, ülkemiz, hükümetin yanlış politikaları yüzünden,  cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik kriziyle karşı karşıya bırakılmıştır. Mevcut ekonomik kriz ortamında, bu MAAŞLARLA GEÇİNEMİYORUZ… Çankaya Belediyesi Emekçileri olarak, bizler de tüm emekçiler gibi, artan hayat pahalılığından ve enflasyondan en ağır şekilde etkilenmekteyiz. Her birimiz belediye iştiraki olan farklı şirketlerde ve kadrolu işçiler olarak çalışmaktayız. Uzun zamandır yaşamımızı idame etmekte zorlanıyoruz. Barınma, gıda, temizlik, benzin, mazot gibi temel ürünlere sürekli olarak zam gelmekte ve maaşlarımız her geçen gün enflasyon karşısında hızla erimektedir. 

Geçtiğimiz 6-7 yıllık süreçte Çankaya Belediyesi emekçilerinin ücretleri ciddi oranda düşmüştür. Önceden kazanılmış olan birçok hakkımız kaybedilmiştir. Ücret zamlarımızı belirleyen katsayı oranları geçtiğimiz yıllarda kaldırılmıştır. 2018 KHK ile ÇANPAŞ çalışanı arkadaşlarımızın toplu sözleşme hakları, sözde kadro düzenlemesiyle ellerinden alınmıştır. Bu arkadaşlarımız uzun yıllar yılda iki defa olmak üzere sadece % 4 maaş zammı almış, kadro yalanıyla maaşları eritilmiştir. KHK kısıtlamaları kalktığında ise yapılan toplu iş sözleşmeleri ile kaybedilmiş hakları geri verilmemiş, adeta kısıtlamalar fırsata çevrilmiştir. 

İmzalanan toplu iş sözleşmeleriyle zam oranlarının çok düşük kalması neticesinde, ücretlerimiz erimiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde, yani kriz olanca ağırlığıyla yaşanmaya devam ederken, Disk Genel İş 1 No’lu Şube ve işveren tarafından BELDE A.Ş, İMAR A.Ş ve Kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmeleri yapılmıştır. Kademeli zam oranı uygulanarak, en düşük maaş alan işçilerin aylıkları baz alınmak suretiyle, artış oranı belirlenmiştir. Enflasyonun çok çok altında oranlara imza atılmıştır. ÇANPAŞ emekçilerinin ise maaşlarının asgari ücretin altında kalması neticesinde,500TL gibi bir iyileştirme zorunlu olarak yapılmıştır. Her dönem ocak ve şubat aylarında başlayıp temmuz, ağustos aylarına kadar uzayan toplu iş sözleşmesi, böyle bir kriz ortamında, mart ayının sonunda yangından mal kaçırır gibi aceleyle imzalanmıştır. Daha sözleşmenin ilk 6 ayı dolmadan alındığı söylenen bütün zamlar enflasyon karşısında eriyip gitmiştir. Ne yazık ki sözleşmemiz iki yıllık yapılmıştır. İkinci yıl maaş artışları yine en düşük işçi maaşı baz alınarak yapılacağı için çalışanlarımızın yüzde 95’inden fazlasının maaşı yine enflasyonun altında kalacaktır. Bütün bunların yanında apar topar imzalanan toplu sözleşme nedeniyle, en temel mücadele aracımız olan grev hakkımız da şubemiz tarafından çalınmıştır.  Mevcut şube yönetimince, hepimizin maaşlarına yüzde 40 zam alındığı ve hala Türkiye’nin en iyi 3. TİS’ i yapıldığı dillendirilmektedir. Bu durum kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Birçok işçi arkadaşımız, ortalama yüzde otuzlar düzeyinde bir zam oranına mahkûm edilmiştir. Bugün gelinen noktada Belediye işçilerinin ücretleri açlık sınırı seviyesinde kalmıştır. 

Hayat pahalılığının bu denli yüksek olduğu kriz dönemlerinde, ücret artışlarının yıllık olarak yapılması kabul edilemez. Yılın ikinci yarısı için enflasyon farkı ve ilave iyileştirmeler yapılması zorunludur. Birçok sektörde bunun örnekleri görülmektedir; 6 aylık dilimlerle, yıllık yüzde 75’e varan TİS’ler imzalanmıştır. Bizler biliyoruz ki, Türk Lirası’nın erime hızı TÜİK’İN açıkladığı enflasyon oranından çok daha büyük olmuştur. O veriler tamamen yanlış ve çarpıtmadır. Ancak Kendisini sosyal demokrat olarak adlandıran belediyemizin, TÜİK’İN sahte verileri oranında bile ücret artışı yapmaması, enflasyon farkını dikkate almaması son derece trajik bir durumdur. Öyle bir toplu iş sözleşmesi imzalanmış ki, yılın ikinci yarısında bırakın 6 ayda biri, bir yıl için alacağımız tek zammımızda dahi, sahte dediğimiz TÜİK’in açıkladığı enflasyon farkında bir zam oranına ulaşamıyoruz. Çankaya Belediyesi emekçileri olarak, yılın ikinci yarısında ücretlerimizin iyileştirilmesi ve mağduriyetimizin giderilmesi için toplu iş sözleşmemize ek protokol talebiyle imza kampanyası başlattık. Çeşitli engellemeler ve tehditlere rağmen, Çankaya belediyesi emekçileri iradesini ortaya koymuş, kısa sürede ciddi sayıda imza toplanmıştır. Toplanan imzalarımız Genel İş Yönetimine sunulmuştur. 

Var olan tepkiler ve imzalara yansıyan irademizin baskısıyla, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 6 aylık dönem için işçilere geçici ek ödeme yapılması kararı alınmıştır. Aylık brüt 1100TL tutarındaki ilave ödeme, Belediye yönetimince bir müjde olarak   duyurulmuştur. Kadrolu işçilere hiç verilmeyen bu geçici zammın, şirketlere bağlı emekçilere yansıması; vergi ve sigorta primleri düşüldüğünde, net 650tl civarında olacaktır. 

Belediyemiz yemekhanesinde ise, işçilerin yemek yemesi halinde, ödemesi gereken ücrete %100 oranında zam yapılmıştır. Bu 6 ay içerisindeki ikinci zamdır. Bu kadar kısa bir zaman aralığında kendi işyerimizde yemek yememiz halinde ödeyeceğimiz ücrete %188 zam yapılmıştır.  

Kaşıkla verilenin kepçe ile alındığı tuhaf bir döneme şahit oluyoruz. Taban ücretlere yansımayan bir ek ödeme, ne tenceremizi kaynatmaktadır ne de herhangi bir temel ihtiyacımızı karşılamaktadır.

Tüm bu süreçlerde, Çankaya Belediyesi emekçileri olarak sürdürdüğümüz haklı mücadelemizde, DİSK Genel İş Merkez ve Şube yöneticileri bizleri yalnız bırakmıştır. Çoğu görüşme taleplerimiz geri çevrilmiştir. Bazı arkadaşlarımız şube yöneticileri tarafından işçi düşmanlığına varan söylemlerle itham edilmiştir.

Ücretlerimizin toplu iş sözleşmesine ek protokol yapılarak, derhal düzeltilmesini talep ediyoruz. Disk Genel İş 1 No’lu Şubeyi ve DİSK Genel İş Merkezini İşçinin emekçinin yanında olmaya ve DİSK’İN tarihsel geleneğine uymaya davet ediyoruz. 

 

TALEPLERİMİZ:

1- İşveren ile bir araya gelerek, tüm Çankaya Belediyesi Emekçileri için ek protokol yapılmalı ve yapılan hatalı toplu iş sözleşmesi ile kaybettiğimiz haklarımız geri alınmalıdır. Maaşlarımıza 6 ayda bir enflasyon farkı artı iyileştirmeler uygulanmalıdır. En düşük maaşa yapılan zammın seyyanen herkese uygulanması gibi, manipülasyon maksatlı kullanılan yöntemler terk edilmelidir. Yapılan bütün artışlar taban ücretlere yansıtılmalıdır.

2- Hizmet alım sözleşmesi ile toplu iş sözleşmesi farklı mevzuatlara dayanmaktadır. Birim ücret olarak değiştirilen maaşlarımız, tekrar asgari ücretin % fazlası olarak düzeltilmeli, çarpanlarımız geri alınmalıdır.  

3-Eşit işe, eşit ücret alınması sağlanmalıdır. 

4- İş yerlerimizde yapılan hukuksuzluklara, iş yükü ile yapılan mobbinge, fazla mesai yaptırılmasındaki adaletsiz dağıtıma, bunun bir şantaj olarak kullanılmasına son verilmelidir. 

 

5- Örgütlü olduğumuz sendikanın yönetimi işveren ile gizli saklı görüşmelere son vermelidir. Görüşmeler hakkında işçilere bilgilendirmeler yapılmalı ve tamamen şeffaf bir süreç yürütülmelidir.

6- Mevcut Şube Yönetiminin işçi sınıfından yana tavır almadığı görülmektedir. Bu yönetim bizleri layıkıyla temsil etmeli veya  DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.

YAŞASIN EKMEK VE EMEK MÜCADELEMİZ.

YAŞASIN ÇANKAYA BELEDİYESİ EMEKÇİLERİ.

YAŞASIN HAKLI DİRENİŞİMİZ.

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK…Bültene kayıt ol