İstanbul’da iklim eylemi: "Bu, günbegün büyümesi gereken kitlesel bir eylemin çağrısıdır!"

15.09.2023 - 20:10

#FosilYakıtlaraSonVer

Küresel İklim Grevi kapsamında bir araya gelen iklim aktivistleri Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemde iklim krizinden acil çıkış için Adil Geçiş talep etti.

Türkiye’de İklim İçin Gençlik (Youth For Climate) platformunun çağrıcı olduğu eylemde 'Fosil Yakıtlara Son Ver' diyen iklim aktivistleri bir basın açıklaması okudu; "İklimi değil sistemi değiştir”, “Şirketleri değil gezegeni kurtar”, “Fosil yakıtları, kömürü yerin altında bırak”, “Güneş, rüzgar bize yeter” sloganları atıldı ve bu büyük mücadeleyi kazanabilmek adına kitlesel eylem çağrısı yapıldı.

İklim İçin Gençlik adına Seren Anaçoğlu ve Atlas Sarrafoğlu’nun okuduğu basın açıklamasında Akbelen’de yaşanan çevre kıyımına, darp ve şiddetle ormanlarımızı katleden, yoksul halkların geçim kaynaklarını yok eden ve iklim değişikliğine karşı kırılganlığı arttıran şirketlerin devam ettirmeye çalıştığı sömürü ve sömürgecilik sistemine de değinildi, bu krizin sorumluları olan kapitalistlerin yeşile boyayıp satmaya çalıştıkları sahte çözümlerin tahammül sınırlarımızı zorladığı belirtildi.

Basın açıklamasının tamamı:

Bugün dünyanın dört bir yanında, küresel ölçekli bir yenilenebilir enerji dönüşümü talep etmek için bir araya geldik.

Küresel İklim Grevi, ‘Fosil Yakıtlar Çağını Sonlandırmaya’ yönelik küresel çabaların bir parçasıdır.

Bizler de İklim İçin Gençlik Platformu olarak, fosil yakıt şirketleri milyar dolarlık kârlarını büyütmeye devam ederken, adil bir yenilenebilir enerji geçişinin sadece mümkün değil, aynı zamanda şart olduğunu göstermek için bir kez daha sokaktayız.

‘Fosil Yakıtlar Çağını’ sona erdirmeliyiz!

Bilim insanları uzun yıllardır fosil yakıt bağımlılığının korkunç sonuçları konusunda bizi uyarıyor ve artık maalesef bu sonuçları iklim felaketleri olarak tecrübe ediyoruz.

Sera gazı emisyonlarını sonlandırması gerekirken azaltmakta bile başarısız olan devletler hepimizi bu felaketlerin kucağına itti:

  • En savunmasız topluluklar, kendilerinin yaratmadığı bir krizin en ön saflarında kaldı.
  • En ayrıcalıklı %1'lik kesim ise aynı tas aynı hamam yaşamaya, bu krizin sorumlusu olan fosil yakıt endüstrisini ve şirketleri beslemeye devam ediyor.
  • Siyasi iktidarlarsa bizleri bir iklim çöküşünden kurtarmaya değil, iklim krizini yaratanların ceplerini doldurmaya odaklı.

Açgözlülük ve sömürüyle işletilen fosil yakıt endüstrisi milyarlarca dolarlık destek ve yatırım talep ederken banka hesaplarını, hepimizin hayatı pahasına şişirmeye devam ediyorlar.

Shell, BP, ExxonMobil, Total Energies, Chevron gibi çok uluslu şirketler ve hatta çevreci olduğu iddia edilen pek çok şirket; hükümetler, bankalar ve finans kurumları tarafından desteklendikleri bu oyunda savunmasız topluluklara saldırıyor, yozlaşmış siyasi elitlerin kâr hırsını beslemek için hepimizi ve çevreyi sömürmeye devam ediyor.

Hayatlarımız şirketlere feda ediliyor!

Ekosistemleri, toplumları ve gezegenimizin hayat damarlarını, para hırsı uğruna sömürüyor, tahrip ediyor ve verdikleri onulmaz zararları zerre kadar umursamıyorlar.

Tıpkı Akbelen örneğinde olduğu gibi,  orantısız güç, hak ihlalleri, darp ve şiddetle ormanlarımızı katlediyor, suyumuzu kirletiyor, biyolojik çeşitliliği ve yerli halkın geçim kaynaklarını yok ediyor, iklim değişikliğine karşı kırılganlığı arttırarak sömürü ve sömürgecilik sistemini sürdürmeye çalışıyorlar.

Şirketlerin kazarak, yakarak ve kirleterek elde ettiği servet, dünya genelinde milyonlarca insanı daha da yoksullaştırdı, iklim felaketlerini büyüttü, şiddetlerini artırdı, türleri ve bizleri ölüme sürükledi.

Ya öldürüyor ya da yoksullaştırıyor, milyonları aç ve susuz bırakıyor, türleri katlediyor, yoksul toplulukları çaresiz bırakıp göçe zorluyorlar!

Bizim buna tahammülümüz kalmadı!

Hepimizi öldürme pahasına her şeyi sömürmeye niyetli bu açgözlülere zerre kadar tahammülümüz kalmadı!

Fosil yakıtların çıkarılması da sömürgeci egemenlik döngüsünü sürdürmek anlamına gelir. Kömür, petrol ve doğalgaza olan bağımlılık gezegenimize ve toplumlarımıza büyük zararlar verdi.

Sadece gezegenimiz ve hayatta kalmamız için değil, aynı zamanda yeni sömürgeciliğin zincirlerinden kurtulmak için de Fosil Yakıtlar Çağını sona erdirmeliyiz!

Mücadelemiz, fosil yakıt endüstrisine, çevreyi ve hayatlarımızı hiçe sayan bu şirketlere ve hepimizi süründürmeye ant içmiş gibi devam etmeye çalışan tüm bu açgözlüleri besleyip büyüten siyasi iktidarlara karşıdır!

Kapitalizmi yeşile boyayıp satmaya çalışanlara da tahammülümüz kalmadı!

Sizin sahte çözümlerinizi istemiyoruz!

Bizler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Küresel Eylem Günü’nde bir araya gelen iklim ve çevre aktivistleri olarak, işlerin böyle devam etmesine karşı çıkıyor, herkesi Fosil Yakıtlar Çağını sona erdirmek ve Adil Geçiş sürecini başlatmak için, bizimle birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz:

-  Fosil Finansmanına son vermek, tüm eski ve yeni fosil yakıt projelerini iptal etmek zorundasınız!

-  Fosil yakmaya hızlı, adil ve hakkaniyetli bir şekilde son vermek için; yenilenebilir enerji sistemlerine küresel ölçekli bir geçiş, yani Acil ve Adil Geçiş istiyoruz!

Bu, günbegün büyümesi gereken kitlesel bir eylemin çağrısıdır!

Bu mücadeleyi kazanmak için hepinize ihtiyacımız var!

Fosil yakıtlara son ver!

- İklim İçin Gençlik (Youth for Climate) Türkiye platformuBültene kayıt ol