Geleceğimiz ailelerin, devletin, cemaatlerin değil, özgürlük istiyoruz!

14.01.2022 - 19:35

Antikapitalist Öğrenciler Enes Kara'nın ölümü ile ilgili bir bildiri yayınladı:

Geleceğimiz ailelerin, devletin, cemaatlerin değil, özgürlük istiyoruz!

Geçtiğimiz gün yayınladığı videonun ardından yaşamına son veren Enes Kara’nın ölümü büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü Enes de aynı bizler gibi yarınını göremeyen, verdiği çabalar boşa gitmiş, ailesinin ve çevresindeki “büyüklerinin” baskısı altında kendisine bir hayat kurmaya çalışan bir gençti.

İktidarın izlediği milliyetçi ve muhafazakar siyaset, uyguladığı militarist politikalar;  zengini daha zengin yapmak ve toplumun yoksullaşmasını örtmek üzerine kuruludur. Maruz bırakıldığımız bu yoksullaşma sürecinde herkes gibi biz gençlerin de hayatı yaşanılmaz hâle geliyor.

İktidar aynı zamanda öğrenci ve işçi hareketlerine yönelik saldırılarıyla da güçlü bir mücadele örmemizi engellemeye çalışıyor. Burjuva muhalefetin politikayı sandığa indirgeyen siyasal programı da yoksullara, işçilere, gençlere, kadınlara, LGBTİ+’lara yani biz ezilenlere, içinde bulunduğumuz bu yakıcı durumdan herhangi bir çıkış yolu sunmuyor. Aksine, egemen sınıfların aleyhine olabilecek her türlü mücadele biçimi pasifize edilmeye, aşağıdan demokrasinin kurulabileceği tek yer olan “sokak” merkez siyasetin bu iki kampı tarafından biz ezilenlerin elinden alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan, Enes Kara’nın ölümünün ardından biz gençlerin bazen yoksulluk bazen seçeneksizlik bazen de aile baskısı nedeniyle tercih ettiği ya da zorunda kaldığı “cemaat” yurtları tekrar tartışmaya açıldı.

Eğitim için yeterli bütçe ayırmayan ve biz gençlere kamusal, parasız, eşit ve özgür bir barınma imkânı sunmayan hükümet bu durumun başlıca sorumlusudur. Ayrıca, maddi imkansızlıklar ya da ailelerin talebi biz gençlere bu yurtlarda uygulanan baskıyı meşrulaştıramaz.

Aileler, devlet ve cemaatler eliyle karartılan hayallerimizi parlak düşlere çevirmenin yolu ise birlikte mücadele etmekten, bizleri yalnızca ucuz iş gücü olarak gören kapitalistlere karşı örgütlü olmaktan, bulunduğumuz her alanda koşulsuz özgürlük ve sosyal adalet talep etmekten geçiyor.

Enes Kara’nın ölümü bize artık somut adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Aylardır barınamadığımızı ve geçinemediğimizi haykırıyoruz. Halihazırda bütün yurtlarda yürürlükte olan kurallar, biz öğrencileri disipline etmeyi amaçlıyor. Giriş-çıkış saatlerine karışılmasından, eğitim alma ve ibadet etme veya etmeme hakkımızı özgür koşullarda kullanmamızı engellemeye, kadınlara ve LGBTİ+’lara dönük ayrımcılığa kadar her bir uygulama güvencesiz yaşamlarımızı daha da güvencesiz kılmaya hizmet ediyor.

Her öğrenci için bedava barınma hizmeti sağlanmalı, özel yurtlar kamulaştırılmalı, öğrenciler üzerindeki her tür baskı son bulmalı ve yöneticiler denetlenmeli.

Eğitim tüm düzeylerde ücretsiz ve eşit hale getirilmeli.

Irkçı, cinsiyetçi veya ayrımcı olmadığı sürece her yönelim, inanç ve görüşten öğrenci için özgürce konuşabilecekleri, örgütlenebilecekleri, yaşayabilecekleri bir ortam sağlanmalı. 

Gençliğimizi, geleceğimizi ve hayatlarımızı çalanlara karşı birleşelim!

Antikapitalist ÖğrencilerBültene kayıt ol