(Seçtiklerimiz) Ukrayna hükümetine Açık Mektup: Bogdan Syrotiuk’u serbest bırakın!

14.06.2024 - 14:13

Sosyalist Eşitlik Partisi’nin ve Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu’nun aşağıdaki mektubu, 13 Haziran Perşembe günü Washington D.C.’deki Ukrayna Büyükelçisi Oksana Markarova’ya teslim etti. Sosyalist Eşitlik Grubu İstanbul'daki Ukrayna Başkonsoluğu önünde mektubu okudu. Ayrıca Berlin, Londra gibi şehirlerdeki Ukrayna elçilikleri önündeki protestolarda okundu

Ukrayna Hükümetine Açık Mektup: Bogdan Syrotiuk’u Serbest Bırakın!

Sayın Başkonsolos:

Ukrayna hükümetinin devlet güvenlik servisi SBU, 25 Nisan 2024 tarihinde, Rusya, Ukrayna ve eskiden Sovyetler Birliği’nin parçası olan diğer ülkelerde faaliyet gösteren Troçkist örgüt Bolşevik-Leninistlerin Genç Muhafızları’nın (YGBL) 25 yaşındaki lideri Bogdan Syrotiuk’u tutukladı. Syrotiuk yoldaş geçtiğimiz yedi haftadır Mıkolayiv’deki bir hapishanede kimseyle görüştürülmeden tutuluyor. Temsil ettiğiniz hükümet tarafından kendisine yöneltilen asılsız iddialara karşı çıkmak için yeterli hukuki temsilden mahrum bırakılıyor. Kiev ve Mıkolayiv’de Ukrayna hükümetinin siyasi amaçlı kovuşturmaları ve kumpaslarıyla mücadele konusunda deneyimli avukatlar, kendi can güvenliklerinden endişe etmelerine neden olan misilleme tehditleri üzerine Syrotiuk’u temsil etme tekliflerini geri çektiler.

Bogdan Syrotiuk’a yönelik iddialar en ufak bir olgusal kanıttan yoksundur. Kendisinin vatana ihanet ettiği iddiası tamamen, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde [http://wsws.org] yayımlanan makalelerinde alenen dile getirdiği muhalefete dayanmaktadır.

Syrotiuk’un demokratik ifade özgürlüğü hakkını kullanmasını kriminalize etmek için gözü dönmüş şekilde bir girişimde bulunan SBU komplocuları, suçlama belgelerinde Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin “bir Rus propaganda ve enformasyon ajansı” olduğunu iddia ediyorlar.

Bu çirkin iddiayı destekleyecek en ufak bir kanıt yoktur. Bu yalanın saçmalığı, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin her okuru için açık olduğu gibi, Troçkist hareketin 1923’te kuruluşundan bu yana savunduğu sosyalist enternasyonalist ilkelere dayanan Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi’nin (DEUK) tarihini ve politikasını bilenler için de oldukça açıktır.

DEUK, savaşın patlak vermesinden bu yana Dünya Sosyalist Web Sitesi’nde yayımlanan yüzlerce makalede, hem Ukrayna hem de Rusya hükümetlerinin askeri politikalarına karşı olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası Komite’nin sesi olan WSWS, Rus istilasının başladığı 24 Şubat 2022’de şunları deklare etmiştir:

"Dördüncü Enternasyonal’in Uluslararası Komitesi (DEUK) ve Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS), Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini kınar. ABD ve NATO güçlerinin provokasyonlarına ve tehditlerine rağmen, sosyalistler ve sınıf bilinçli işçiler, Rusya’nın Ukrayna’yı istilasına karşı çıkmalıdır.1991’de Sovyetler Birliği’nin dağıtılmasıyla harekete geçirilen felaket, Vladimir Putin tarafından temsil edilen kapitalist egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden bütünüyle gerici bir ideoloji olan Rus milliyetçiliğine dayanarak önlenemez."

Ukrayna devletinin polisi, bu genç ve cesur sosyaliste yönelik vatana ihanet suçlamalarını kanıtlayamayacaklarını çok iyi bilmektedir. Bu nedenle, Sovyetler Birliği’ndeki Stalinist rejiminin Terör ve Moskova Duruşmaları döneminde Troçkist muhaliflerini Nazi Almanya’sının ajanları olarak suçlarken kullandığı türden yalanlara başvurmak zorunda kalmaktadır. Sovyetler Birliği’nin dağıtılmasına ve Ukrayna’da kapitalizmin restorasyonuna rağmen, Stalinist polis teşkilatlarının yöntemleri ve ruhu yaşamaya devam etmektedir.

SBU iddianamesi, Bogdan Syrotiuk’un ve WSWS’nin Rus propagandası ajanları olduğu iddiasıyla çelişerek şunu kabul etmektedir: Dünya Sosyalist Web Sitesi “dünyadaki temel sosyo-politik sorunları, sosyalist devrim yoluyla dünya sosyalizmini kurma hedefiyle kapitalist piyasa sistemine devrimci muhalefet bakış açısından ele almaktadır.”

Putin’in kapitalist rejimi tarafından nefret edilen WSWS’nin Marksist-Troçkist programının bu gerçekçi açıklaması, Bogdan Syrotiuk’un hapsedilmesinin ve kovuşturulmasının düzmece niteliğini gözler önüne sermektedir.

Bogdan Syrotiuk her iki ülkenin oligarşik kapitalist seçkinlerinin çıkarları doğrultusunda yürütülen bir savaşa karşı Ukrayna ve Rusya işçi sınıfının birliği çağrısında bulunduğu için zulüm görmekte ve ömür boyu hapisle tehdit edilmektedir.

Skoropadskyi, Petliura ve en kötüsü Nazi yanlısı Stepan Bandera ve onun Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü günlerinden bu yana burjuva Ukrayna milliyetçi hareketlerini karakterize eden çok şiddetli gerici ideolojileri ve programları yücelten hükümetiniz, Ukrayna işçi sınıfı içinde sosyalist düşüncelerin yeniden canlanmasından ve bu düşüncelerin kaçınılmaz olarak Rusya’daki sınıf kardeşleriyle birleşme ve savaşı reddetme çabası biçimini almasından korkmaktadır. İşte bu yüzden, Bogdan Syrotiuk’un tutuklanmasını, 3 Haziran 2024’te, Ukrayna genelinde Dünya Sosyalist Web Sitesi’ne internet erişimini yasaklayan bir devlet yönergesi takip etti.

Seçimleri iptal eden ve sıkıyönetimle ülkeyi yöneten Zelenskiy rejiminin Ukrayna’daki tüm sol ve sosyalist örgütleri yasa dışı ilan ettiği iyi bilinmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığı bile Mayıs ayında Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayımlanan bir raporda hükümetinizin son derece baskıcı karakterine dikkat çekmek zorunda kalmıştır.

Raporda insan hakları ihlalleri olarak özellikle şunlar belirtilmiştir: “zorla kaybetme; işkence ve zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza; ağır ve hayati tehlike arz eden cezaevi koşulları; keyfi tutuklama veya gözaltı; yargının bağımsızlığı ile ilgili ciddi sorunlar; medya mensuplarınınki dahil ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar…”

Bogdan Syrotiuk, hükümetinizin hukuksuzluğunun bir kurbanıdır. Syrotiuk’un 25 Nisan’da tutuklanması, uluslararası medyada Ukraynalı işçiler ve gençler arasında savaşa karşı yükselen muhalefete ilişkin çok sayıda haberin çıktığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Syrotiuk’a vatana ihanet suçlamasıyla komplo kurulmasının amacı açıktır: hükümetinizin Ukrayna’nın kapitalist seçkinlerinin ve emperyalist müttefiklerinin çıkarları doğrultusunda yürüttüğü savaşa karşı çıkanlara gözdağı vermek.

Bogdan Syrotiuk’un tutuklanması ve yargılanması tüm dünyada öfkeli bir muhalefete yol açtı. İlerici ve sosyalist örgütler bu siyasi kumpası kınadılar.

Syrotiuk’un özgürlüğü için yürütülen uluslararası kampanya her geçen gün güç kazanıyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce insan –işçiler, gençler, sanatçılar ve akademisyenler– bu kumpasa son verilmesini ve Bogdan Syrotiuk’un derhal serbest bırakılmasını talep eden bir dilekçeyi imzaladı.

Sayın Başkonsolos, bu mektubu ve Bogdan Syrotiuk’un özgürlüğüne ilişkin talebimizi hükümetinize iletmenizi rica ediyoruz.

Münasip duygularımızla,

Sosyalist Eşitlik Grubu (Türkiye)

Dünya Sosyalist Web Sitesi (Türkçe)

Fotoğraf: Sosyalist Eşitlik Grubu, İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu önünde.Bültene kayıt ol