Bir yanda G20 zirvesi bir yanda iklim aktivistleri

02.11.2021 - 11:56

COP26 toplantısından hemen önce gerçekleşen G20 toplantısından hiçbir sonuç çıkmadı. Ne iklim krizine karşı ne yoksul ülkelerin ayakta durması mücadelesine detsek açısından ne de G20 ülkelerinin yoksullarının pandemiyle daha da derinleşen hayat koşullarının onarılması açısından.

G20 ülkelerinin topalntı sonucu açıklamaları yoksullar ve iklim krizinden etkilenenler için tam bir hayal kırıklığı oldu. BBC’nin haberine göre küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5°C ile sınırlama hedefi tekrarlandı. Bu hedef için "anlamlı ve etkili eylem" çağrısı yapılırken bu eylemler detaylandırılmadı. Ülkelerin sera gazı üretimleri ile bunların emilimini eşitlemesi anlamına gelen sıfır karbon salımı için net bir tarih de belirlenmedi. 

Kapitalist şirketlerin bir dediğini iki etmeyen yöneticiler gezegenin yaşamını umursamazken genç iklim aktivistleri Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota ve Mitzi Tan bir çağrı yayınlayarak liderlerin ihanetine karşı mücadelenin elzem olmasına vurgu yaptılar.

Çağrı şöyle: 

Dünyanın tüm liderlerine,

"İhanet."

Hükümetlerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmaktaki başarısızlığını dünyanın her yerindeki genç insanlar işte böyle tanımlıyor. Hiç de şaşılacak bir yorum değil.

Kritik 1.5°C hedefinden kıyamet kadar uzağız ama buna rağmen dört bir yanda hükümetler fosil yakıtlara milyarlar harcayarak bu krize adeta körükle gidiyorlar.

Bu bir tatbikat değil. Dünya kırmızı alarmda. Gezegenimiz yıkıma uğrarken milyonlarca kişi büyük acılar çekecek -- vereceğiniz kararlarla bizi bekleyen korkunç bir geleceği ya yaratacaksınız ya da önleyeceksiniz. Bunu belirleyecek güç sizin elinizde.

Bu gezegende yaşayan yurttaşlar olarak sizi iklim acil durumuyla yüzleşmeye çağırıyoruz. Ama gelecek yıl değil, gelecek ay da değil. Hemen! Şimdi...

Kıymetli 1.5°C hedefine bağlı kalın ve bu hedef için daha önce görülmedik bir hızda ve etkide yıllık emisyon azaltımlarını gerçekleştirin.

Fosil yakıtlara yapılan tüm yatırımları sonlandırın, teşvikleri ve yeni projeleri durdurun ve yeni arama ve çıkarma faaliyetlerine son verin.

‘Yaratıcı’ karbon muhasebesine son verin; bunun için tüm tüketim endekslerinin, tedarik zincirlerinin, uluslararası hava ve deniz taşımacılığının ve biyokütle yakılmasının toplam emisyon değerlerini yayınlayın.

En savunmasız ülkelere vaadedilen 100 milyar doları aktarın ve iklim felaketleri için ek fonlar verin.

İşçileri ve en savunmasız durumdakileri koruyacak iklim politikalarını hayata geçirin ve her alanda eşitsizliği azaltın

Bunu hâlâ başarabiliriz. Eğer değişim için hazırsak yaşanabilecek olası en kötü sonuçları önlemek için hâlâ vaktimiz var. Bunun için kararlı ve öngörülü bir liderlik gerekiyor. Ve bir de muazzam bir cesaret -- ama şunu bilin ki, siz o adımı attığınızda arkanızda sizi destekleyen milyarlar olacak. Bültene kayıt ol