Genel-İş yönetmeye talip olanlardan emeğin haklarını istedi

13.06.2018 - 14:35

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş sendikası bir basın açıklaması yaparak seçime katılan ve Türkiye’yi yönetmeye talip olanlara taleplerini iletti.

DİSK Genel-İş, seçimlere katılan partilere ve liderlere taleplerini iletti. İnternet sitesinden bir açıklama yapan Genel-İş kamu işçilerine KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları aracılığıyla uygulanan baskıya dikkat çekti.

Açıklama şöyleydi:

Eşitlik, Adalet ve Emeğin Haklarını İstiyoruz!

Demokratik hakları yok sayan Olağanüstü Hal Yönetimi (OHAL) altında Türkiye işçi sınıfının kazanımları yok edilmeye çalışılıyor.

 DİSK/Genel-İş olarak demokratik hukuk devleti için; insanca yaşamak için mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Sınıf sendikalarının öncülüğünde taşeronluk sistemine karşı verilen güvenceli kamu istihdamı mücadelesi kamuda “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları” nın yasaklanması sonucunu doğurdu. Ancak başta belediyeler olmak üzere yerel yönetimlerde işçilerin haklı ve meşru kadro talepleri görmezden gelindi, kamu işçileri için eşit haklar gözetilmedi. Geçişler bir çok sorunu da beraberinde getirdi.

Bu sorunlardan biri olan güvenlik soruşturması adeta işçi kıyımına dönüştü. Kadroya ve belediye şirketlerine geçişlerde işçilerin geçişine engel teşkil edecek herhangi bir mahkumiyeti ya da cezası olmadığı halde arşiv araştırması/güvenlik soruşturması gerekçesiyle işçilerin kamuya geçiş hakları engellendi.

Olağanüstü Hal Yönetimi altında kanun hükmünde kararnamelerle ve hukuksuz uygulamalarla suçsuz yere yüz binlerce işçi ve kamu çalışanı işinden edildi; sadece sendikamızın 2016 üyesi ihraç edildi ya da işten çıkarıldı.

Kiralık işçilik ve arabuluculukla kazanımlarımıza; bireysel emeklilik sistemiyle kamu emeklilik sistemine saldırı yapıldı. Bu saldırılara ve işçi cinayetlerinin artmasına, işsizliğin artmasına, iş güvencemizin ortadan kaldırılmasına, sendikal hak ve özgürlüklerin engellenmesine, grev yasaklarına karşı mücadelemiz sürüyor.

Önümüzdeki süreçte ülkeyi yönetmeye talip olanlara, bugüne kadar alanlarda ve iş yerlerinde ortaya koyduğumuz mücadelemizin taleplerini bir kere daha hatırlatmak isteriz.

Türkiye İşçi Sınıfı ;

-Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi bir parlamenter sistem istiyor;

-Barış ve sosyal adalet istiyor;

-Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyor;

-Evrensel sendikal haklar uygulansın istiyor;

-Kamusal nitelikli bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası ile iş cinayetleri son bulsun istiyor;

-Kadroya geçişlerde kamu işçilerine eşit haklar istiyor;

-Kadınlar çalışma hayatındaki ayrımcılığa karşı eşitlik ve adalet istiyor;

-Yerel yönetim şirketi işçilerine ilave tediye ödensin istiyor;

-Zorunlu arabuluculuk sisteminden vazgeçilsin istiyor;

-İşsizlik sigortasından yararlanma olanakları kolaylaştırılsın, amacı dışında kullanılması önlensin istiyor;

-Çocuk işçiliğine geçit verilmesin istiyor;

-Kiralık işçilik uygulaması kaldırılsın istiyor;

-Engelli istihdamı arttırılsın istiyor;

-Herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlansın; haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate düşürülsün istiyor;

-İş, iş güvencesi istiyor; vergide adalet, ekonomik büyümeden adil bir pay istiyor;

-Hukuksuz olarak ihraç edilenlerin, işten atılanların işlerine geri dönmesini istiyor;

-İnsanca yaşamak için adil bir ücret istiyor.Bültene kayıt ol