(Video) Grevci Af Örgütü işçileri eylemdeydi: “Susma, haykır, taşerona hayır!”

09.06.2017 - 17:47

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin yüzyüze projesinde çalışan işçiler, taşerona karşı başlattıkları grevin 9. gününde, bugün Af Örgütü binası önünde sürdürdükleri nöbet noktasında bir basın açıklaması yaptı.

Eylemde "Kahrolsun bağzı taşeronlar", "Taşerona hayır!", "Sendika hakkımız engellenemez" ve "Taşeron olmak da insan haklarına dahil mi?" dövizleri taşındı, "Susma, haykır, taşerona hayır" sloganları atıldı.

Grevci işçilerden Sena Sungur'un okuduğu basın açıklaması şöyleydi:

İnsan hakları için taşerona hayır!

Uluslararası Af Örgütü Yüzyüze ekibi çalışanları olarak “Taşerona Hayır,  Kadro Haktır” talebiyle çıktığımız grevi kararlılıkla sürdürmekteyiz.  2011 yılında başlatılan yüzyüze çalışmaları önceleri Uluslararası Af Örgütü bünyesinde sürdürülürken, aynı yılın sonunda kuruluş tarafından “bodrolama hizmeti” adı altında taşeron firmaya devredildi. Yüzyüze çalışanları olarak kendileriyle yaptığımız görüşmelerde tüm çalışanlarla eşit güvencede ve eşit koşullarda çalışmak isteğimizi dile getirdik.  Taşeron uygulamasına son verilerek, Uluslararası Af Örgütü bünyesinde çalışmalarımızı sürdürmek istediğimizi anlattık. Uluslararası Af Örgütü’nün bu konuda olumlu hiçbir yaklaşımı olmaması üzerine yüzyüze çalışanları olarak iş bıraktık.  

Bizler,  yüz yüze çalışanlar olarak yaz kış demeden, sokakta Uluslararası Af Örgütü adına LGBTİ hakları, ifade özgürlüğü, kadına yönelik şiddetin son bulması, mülteci hakları gibi pek çok konuda sokakta kampanyalar sürdürüyoruz.  Uluslararası Af Örgütü’nün sokaktaki yüzü olmanın dışında, yaptığımız çalışmalarla kuruma maddi destek verilmesini sağlıyoruz.  Ancak tüm bu çalışmalarımız esnasında gözaltı riski dâhil, zaman zaman taciz ve hakaretlere maruz kalmaktayız.  

Tüm gün sokakta yüzyüze çalışma sürdürmenin getirdiği yıpranma, değişen ısı koşullarına uygun giyim vb. pek çok ihtiyacımızı karşılayabilecek güvenli bir iş ortamının taşeron uygulamasıyla sağlanamayacağının bilincindeyiz.  

“Esneklik” adına sürekli işgücünü kalıcı bir şekilde sınırlama ya da azaltma yönündeki sistemli politikaların bir sonucu olan taşeronlaştırma, istihdam risklerinin asıl işverenden işçileri kaydırılması anlamına gelmekte. Görünüşte aracı kuruluş ya da taşeron tarafından istihdam edilen ama aslında fiilen başka bir şirket için çalışan işçiler sendikalaşma ve dolayısıyla toplu sözleşme haklarının işverenler tarafından gasp edilmesinin hileli bir yoludur.  2008 krizi sonrasında da hükümet tarafından da yaygınlaştırılan uygulama ölümlü iş kazalarının temel nedenlerinden biridir.

Özel istihdam firmalarıyla ilgili 181 nolu ILO sözleşmesi de, hükümetlerin 'özel istihdam firmaları tarafından tedarik edilen işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının tanınmasını' sağlayacak önlemler almasını öngörmekte.

Sendikal hak aynı zamanda güvenceli iş ve güvenceli çalışmanın teminatıdır. Uluslararası Af Örgütü taşeron uygulamasına son vererek, yüzyüze çalışanlara kadro vermeli, eşit koşullarda, eşit ücret, sendikal ve sosyal haklardan yararlanmanın yolunu açmalıdır.

Güvenceli çalışmak insan hakkıdır.

Eşit koşullarda, eşit ücret istiyoruz.

Sendikal hak aynı zamanda güvenceli iş ve güvenceli çalışmanın teminatıdır.

Kadro haktır, taşerona hayır!

#aförgütündegrev

Uluslararası Af Örgütü Yüzyüze Çalışanlar

8. gün: Af Örgütü'nde işçilerin direnişi sürüyor

7. gün: Dayanışma ve destek büyüyor

Grevden sesler: “Uluslararası Af Örgütü taşeron dayatmasından kurtarılmalıdır”

Grevci işçiler iş yeri önünde​

Grevci Af Örgütü işçileri: “İnsan hakları için taşerona hayır”​