6284’ü uygulayın!

07.03.2024 - 12:40
Dila Ak
Haberi paylaş

27 Şubat günü Türkiye’nin çeşitli illerinden kadın cinayetleri haberleri aldık. 

Adana’da bir kadın ayrıldığı erkek tarafından vurularak ağır yaralanırken, Denizli’de evli olduğu erkek tarafından, İzmir'de evli olduğu ama ayrı yaşadığı erkek tarafından, İstanbul’da evli olduğu erkek tarafından, Sakarya’da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından, Erzurum’da boşanmak istediği erkek tarafından, Bursa’da 1 yıl önce boşandığı erkek tarafından, İstanbul’da 5 ay önce boşandığı erkek tarafından, Adıyaman’da ise evli olduğu erkek tarafından, bir günde en az 8 kadın öldürüldü.

Önleme, koruma, kovuşturma ve cezalandırma gibi kapsamlı bir sisteme sahip olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirilmesi sonucunda her geçen gün daha da artan kadın cinayetleri karşısında, kadınları yasalarla koruması gerekenler, şimdi bir de 6284 yasasını kaldırmak istiyor.

6284 sayılı kanun, fiziksel şiddet, tecavüz ya da cinayet gibi suçları önlemeye yönelik bir yasa olmasının yanı sıra, kadına geçici maddi destek sağlamaya, şiddete uğrayan veya şiddet görme tehlikesi altında bulunan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını korumaya da yönelik. Kanun hâkime ya da polise uzaklaştırma kararı aldırma ve uygulama görevi ile yetkisi vermek gibi, önleyici tedbirler alma hakkı tanıması açısından da oldukça önemli.

Bu kanunu kaldırmak isteyenler ise, arabuluculuk sistemini getirerek, boşanmaları zorlaştırarak, nafaka ve kürtaj hakkını engelleyerek, erkeğin ev ahalisi üzerindeki mutlak hâkimiyetini sağlamlaştırıyor ve kadının içerisinde bulunduğu şiddet sarmalından çıkmasını zorlaştırıyor. 

Bu kanun kaldırılarak, erkeğe şiddet uygulama özgürlüğü sağlanmak isteniyor. 

Devletin şiddet mağdurunu korumak adına sağlaması gereken mekanizmalar güçsüzleştirilerek, işlevsizleştirilerek ya da ortadan kaldırılarak, şiddete maruz kalan kadın ve çocukların yalnızlaştırılmasına zemin hazırlanıyor ve maruz kaldıkları şiddete boyun eğmeleri bekleniyor.

Kadınlar ne İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiş durumda ne de 6284 sayılı kanundan vazgeçmek niyetinde. 

Bunlarla beraber, her alanda eşitliğin yanı sıra erkeğin tahakkümünden kurtulup özgürleşmelerini sağlayacak haklarını ısrarlı bir şekilde talep etmeye devam edecekler. 

Mücadelemiz tek bir gün değil, her gün ve her alanda ısrarlı bir şekilde, kadınların eşit haklara sahip olduğu, kimseye muhtaç kalmadan var olabilecekleri bir dünya talebiyle devam edecek.

Dila Ak

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol