(Video) Sosyalist Tartışma 2022: 21. yüzyılda leninizm ve devrimin güncelliği

01.11.2022 - 10:30
Haberi paylaş

“21. yüzyılda leninizm: Devrimin güncelliği” başlıklı oturumda, Dila Ak (DSİP) ve Volkan Akyıldırım (marksist.org) konuştu.

Dila Ak’ın konuşmasından satır başları şöyle:

1.Enternasyonal, 1866 yılında, Polonya halkı ile dayanışmak için Londra’da kuruldu. 1872 yılında feshedildi. 2.Enternasyonal 1889 yılında Fransa’da kuruldu. Kadın ve çocuk hakları konusunda öne çıktı. Sosyalistlerin burjuva hükümetlere katılma konusu Enternasyonalde sıkça tartışıldı. İleriki yıllarda savaş ve sosyalistlerin tutumu konusu da tartışıldı. 

2.Enternasyonal’deki hâkim kanat yaklaşmakta olan savaşa karşı net bir tutum almadı. Hatta Almanya Meclisinde Liebnecht haricindeki sosyalistler savaş bütçesine olumlu oy verdiler. Liebnecht’e göre sosyalistler, kendi hâkim sınıflarını devirmeliydiler, asıl düşman içerideydi. 

Rusya’daki Bolşevik Parti de savaşa karşı çıktı. Savaşa giren Rusya’da eylemlerini artırdı, fabrikalarda greve gitti. 8 Mart 1917’de kadınların gösterisine işçiler de katıldılar, Askerler göstericilere ateş açmayı reddetti ve devrim başarıya ulaştı. Hızla Sovyetler kuruldu. Aynı zamanda hükümette de muhalifler görev aldılar. İkili bir iktidar söz konusu oldu, bir yanda geçici hükümet, öte yanda Sovyetler. Ekim ayına gelindiğinde Sovyetler gücünü artırmıştı ve iktidara bütünüyle el koydu. Sürecin başında, Nisan ayında Lenin “bütün iktidar Sovyetlere” çağrısında bulunmuştu.

Volkan Akyıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Leninist parti modeli yoktur. Leninist parti sürekli koşullara göre kendini dönüştürür. Ama esas olan bir yanı da vardır. Leninist Parti, işçi sınıfının kendi iktidarını kurması gerektiğini söyler. Yoksa Leninist Parti, işçilerin yerine kendisini geçirmez. Leninist Parti işçilere yol gösterir, onların aşağıdan hareketinin güçlenmesi için çalışır. Sol örgütlerin kendilerine özel bir önem veren tarzları hatalıdır. Devrimci partilerin görevi işçileri kurtarmak değildir, işçilere önerilerde bulunmaktır. Asıl olarak işçilerin birleşik mücadelesi için çalışmaktır.

Lenin 1898 yılında yazdığı bir yazıda bütün sol grupların işçi sınıfına yardımcı olmasını istemişti. Nitekim 1905 devrimini de, 1917 devrimini de işçiler kendileri ayaklanarak gerçekleştirdiler. 

İşçilerin başarılı olabilmesi için birleşik mücadele çok önemlidir. Mücadelesinin birleşmesi için de önceki mücadele deneyimlerinin bilgisine ihtiyaç vardır, devrimci parti bu işlevi görür. Mücadele bilgisini bir sonraki kuşağa aktarır. 

Leninist partide demokratik merkeziyetçilik ilkesi uygulanır. Parti içinde bütün görüşler için tam bir demokrasi vardır. Lenin kendi partisi içinde pek çok defa yalnız kalmış, fikirleri eleştirilmiştir. Parti tarafından alınan ortak kararların hayata geçirilmesi ise işin merkeziyetçi yanıdır.

Bültene kayıt ol