Kamuoyu ve kadınlar tepki gösterdi, AKP yasada geri adım attı

19.11.2016 - 08:20
Haberi paylaş

Kamuoyunda cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda tecavüzcüye af getiren yasaya verilen tepkiler, hükümete geri adım attırdı.

Başbakan Binali Yıldırım, ilk baştan yasayı savunmuş, 3 bin ailenin mağduriyetinin giderileceğini öne sürmüş, tepkileri de "CHP’nin, sapıtma, saptırma faaliyetlerinden ibaret" olarak nitelendirmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yasanın tecavüzcüleri kapsamadığını iddia etmişti.

CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan, 1 Kasım seçimlerinde AKP'den Van milletvekili adayı olan Vahdettin İnce ise İslam hukukuna göre buluğ çağına giren kız çocuklarının evlendirilebileceğini, bunun çocuk istismarı olarak görülmesinin İslam'a aykırı olduğunu söylemişti.

Ancak hükümete yakın yorumcular ve kadın örgütleri dahil olmak üzere kamuoyundan gelen yoğun tepki, AKP'ye geri adım attırdı.

83 kadın örgütünden tepki

83 kadın örgütü, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 213’üncü maddesine bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Meclis’e sunulan önerge için “Kadın ve çocuklara ‘tecavüz hakkı’ verecek hiçbir yasayı kabul etmeyeceğiz!” dedi.

Kadın örgütleri, bu iki yasa değişikliğiyle ortaya çıkan tabloyu şöyle özetledi: “Cinsel ilişkiye rıza yaşının 15’ten 12’ye indirilmesi anlamına gelecek 103. madde değişikliği, süren ceza davalarındaki ve bundan sonra gerçekleşecek istismarlardaki failleri korumaya hizmet ediyor. 17 Kasım gecesi sunulan önerge cinsel istismar faillerine geriye dönük ceza affı getiriliyor. Önerge geçmiş cinsel suçları aklayarak, çocuk istismarcılarını affetmeyi hedefliyor. Bundan böyle Türkiye’de kız çocuklarının 12 yaşından itibaren cinsel saldırıya ve zorla evlilik şiddetine maruz bırakılmasının ‘yasal zemini’ hazırlanıyor.”

"Evet diyenler geri adım atmalı"

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu değişikliğin ve önergenin kabul edilmesi, 2004 yılında TCK Reformu sürecinde TCK Kadın Platformu tarafından değiştirilmesi talep edilen ve kadın örgütlerinin verdiği mücadele ile değiştirilen ‘mağdurun tecavüzcü ile evlendirilmesi durumunda failin affedilmesi’ maddesinin geri gelmesi demektir. Bu ise kadın ve kız çocuklarının kazanılmış yasal haklarında büyük bir geriye gidiştir! Tüm dünya çocukların cinsel istismarı ile mücadele ederken, çocuk yaşta zorla evlendirmeler yasaklanırken hatta asgari evlilik yaşı yükseltilirken, Türkiye’deki bu geriye gidiş son derece vahimdir. Cinsel ilişkiye rıza yaşını 12’ye indirmek isteyenler de, çocuk istismarı mahkûmlarına af önergesi verenler de, oylamada‘Evet‘ diyenler de bu yanlışlarından derhal geri adım atmalıdır. Aksi takdirde onarılamaz sonuçlar doğuracak bir adım atmış olacaklar, çocuk ve kadın haklarını Meclis eliyle gasp etmenin yolunu açacaklardır.”

KADEM: "Rıza nasıl belirlenir?"

Yönetim kurulunda genel başkan yardımcısı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın bulunduğu, iktidarın kadın ve aile politikalarına yakınlığıyla bilinen KADEM, çocukların ‘rıza’sının olduğunun nasıl belirleneceğini sorgulayıp, “Tasarının, en önemli çıkmazlarından biri cebir, tehdit ve iradeyi etkileyen hususların tespitinin son derece zor olduğudur. Kaldı ki cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun ‘kendi iradesi’ nasıl tespit edilecektir? Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir” yorumunu yaptı.

Başbakan "Muhalefetle görüşülsün" talimatı verdi

Başbakan Binali Yıldırım, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Meclis’e sunulan AKP önergesi için partisine, muhalefet partileriyle görüşülmesi talimatı verdi.

AKP'nin önerisi neydi?

AKP’li vekillerin Meclis’e getirdiği önergede şu ifadelere yer verilmişti:

“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.” 

Bültene kayıt ol