Çankaya Belediye Emekçileri: 'Kalp kırmakta rekor kırdınız'

12.01.2024 - 10:39
Haberi paylaş

Çankaya Belediye işçileri, düşük ücretle çalıştırılmaya isyan etti. Genel-İş 1 No'lu Şube önünde toplanan işçiler, sendikayı ortak talepleri için mücadele etmeye davet etti.

"İşçiyiz, haklıyız kazanacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Eşit işe eşit ücret", "Açlığa teslim olmayacağız" ve "İşçiler burada, sendika nerede" sloganlarını atan işçiler adına okunan basın açıklamasında şu tespitler yapıldı:

"Tüm çalışanları asgari ücrete mahkûm etti. Bizler de tüm çalışanlar gibi, Çankaya Belediyesi işçileri olarak, uzun süredir enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Her toplu sözleşme dönemi geldiğinde bizim maaşlarımız erimiş ve açlık sınırının altına düşmüş oluyor. Vergiye zam geliyor, harçlara zam geliyor, ekmeğe zam geliyor, okul kıyafetine zam geliyor, kiraya zam geliyor, yumurtaya zam geliyor. Ama bize bekleyin deniyor. Ama neyi bekleyeceğimiz, neden beklememiz gerektiği söylenmiyor.

2023 senesinin Haziran ayında yapılan asgari ücret zammını bile, bizler “seyyanen” zam adı altında taban ücretlere yansıtılmadan sus payı olarak, Ağustos ayında alabildik. Şu anda da aynı süreç işletiliyor. TİS süreci başladı, ancak kimin ne söylediği belli değil. Ne  zamlar belli ne taban ücretler. “Refah payı” adı altında yeni bir “sus” payı üretme çabasındalar. Bizim TİS sürecinden anladığımız eşitler şeklinde işçi ve işveren karşılıklı olarak oturur şartlarını ortaya koyar ve süreci işletir. Şimdi soruyoruz sendikamızın işverenden talepleri nedir? İş veren taleplerimiz karşısında tavrını hangi yönde kullanmaktadır? Sendikamız taleplerini oluşturmak ve işçisiyle paylaşmak için neyi beklemektedir? Her zaman olduğu gibi alınacak işaretle üzerine mi talepler ortaya konacaktır. Süreç böyle işlemeye devam ettiği sürece ; Zengin kesesini, züğürt dizini dövmeye devam edecektir.

Lafı uzatmadan biz taleplerimizi buradan işverene ve temsilcimiz olan sendikamıza iletmek istiyoruz! Ülkede resmi yoksulluk sınırı 47.009 TL’dir . Yoksulluk sınırının altında resmi talep de, öneri de kabul edilemez.  TÜİK Enflasyon Verilerini yalancılık ile suçlayan sendikalar, örgütlü oldukları belediyelerde mevcut iktidarın aynı işi yapan memura verdiği zam oranını dahi talep etmemektedir.

Açlığı da yoksulluğu da kabul etmiyoruz!

Adaletli, eşit ve emeğin hakkını bilen bir geleceği savunanların, adaleti tesisi etmek için bahaneleri de yoktur! Çankaya Belediyesi işçisine yakışan; işçi ve emekçinin ezilerek halkın yoksulluktan perişan edildiği bu süreçte, onurlu, başı dik, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir TİS sürecini yürütmektir.

Emeğin dostu Çankaya’ya yakışan; imzalanacak TİS’in 1 yıllık yapılarak Kadrolu, Çanpaş, İmar, Belde ayırmadan ortak TİS dönemine geçilmesi, sonraki süreçte tüm sosyal hak ve ekonomik koşullarının işçi kardeşliğini sağlayarak eşitlenmesidir."

İşçiler ne istiyor?

Coşkulu eylem sırasında işçilerin taleplerini içeren bildiri dağıtıldı. Tam metni şöyle:

"Çankaya Belediyesi işçilerinin ortak iradesiyle oluşan taleplerimizi, 21 Kasım 2023 Tarihinde sendikamıza iletmiştik. Bu güne kadar sendikamızca dikkate alınmayan bu talepleri burada tekrar hatırlatıyoruz.

1. Şirket, kadrolu fark etmeksizin tüm işçilerin sosyal haklarında tam eşitlik sağlanmalıdır.

2. Toplu iş Sözleşmesi sürecinin açık ve şeffaf yürütülmesi, Toplu iş Sözleşmelerinin grev dâhil tüm  süreçler tüketilerek bağıtlanmasını talep ediyoruz. Bir oldubittiye getirilerek sonuçlanmasını reddediyoruz.

3. Emek düşmanı SODEMSEN ile müzakerelere son verilmelidir. Sendika, asıl muhatap olarak doğrudan Belediye Yönetimini karşısına almalıdır. Bu konu DISK/GENEL-İş'in temel mücadele başlıklarından biri olmalıdır.

4. Fazla mesai yapmadan insanca yaşayabileceğimiz bir ücret en doğal hakkımızdır. Düşük maaşla çalıştırılan işçilere fazla mesai dağıtımında ayrımcılık yapılmasına, bunun bir şantaj unsuru olarak kullanılmasına son verilmelidir.

5. İşçilerin onayı alınmadan TiS'ler imzalanmamalıdır.

6. Tüm Toplu İş Sözleşmeleri aynı dönemde ve tek tip olarak düzenlenmelidir; bunun için TIS süreleri birer yılla sınırlanmalıdır.

7. DİSK/GENEL-İş'in tüzüğünde temsilcinin seçilmesi esas, atanması istisnadır. Tüzüğe uygun olarak Temsilcilerin seçimle belirlenmesini talep ediyoruz. Atanmış temsilciler dönemine son verilmelidir.

8. Taban Ücret:

a.-Ek Protokolle kazanılmış olan NET 6.000 TL'nin taban ücretimize yansıtılmasını, sonra yıllık TÜFE oranında zam uygulanıp bunun üzerine de %45 Refah payının eklenmesini talep ediyoruz.

b. -Yevmiye ücretlerinde 31 Aralık yerine 1 Ocak tarihi baz (başlangıç tarihi) alınmalıdır.

c. -Çankaya Belediyesinde, En Düşük Aylık Net Taban Ücret hiçbir dönemde, ilgili ayda açıklanan yoksulluk sınırının altında olmamalıdır.

d. -En düşük ücrete yapılan zam oranları diğer ücretlere de aynı oranda yansıtılmalıdır.

9. Çankaya Belediyesi işçilerinin işyerinde geçirdikleri her hizmet yılı için günlük net 5TL kıdem zammı ödenmelidir.

10. Toplu İş Sözleşmelerindeki tüm ödemeler; "BRÜT Ücret" yerine "NET Ücret" olarak belirtilmelidir. İşçiler olarak gelir vergisi yükü altında ezilmekteyiz. Ocak ayında aldığımız ücretlerin Aralık ayında pula dönmesini istemiyoruz.

11. Kira Yardımı: Kadrolu İşçi veya Şirket işçisi fark etmeksizin tüm belediye personeline eşit bir hak olarak tanınmalıdır. Belediye şirket işçilerinin de en temel hakkı olan barınma sorununu çözmek için imkân ve olanaklar yaratılmalı, koşullar zorlanmalıdır. Ankara'da 2023 yılı kira artışı %82 olarak kaydedilmiştir. Toplu iş sözleşmelerine kira yardımı maddesi eklenmelidir.

12. Yemek ücretleri dâhil paraya taalluk eden bütün sosyal yardımların 6 ayda bir enflasyon ve alınacak refah payı oranında güncellenmesini talep ediyoruz.

13. Arazi tazminatlarının ayrım göstermeksizin arazide çalışan tüm işçi arkadaşlarımıza uygulanmasını talep ediyoruz.

14. Evde bakım refakat izni: Birinci dereceden yakını hasta olan işçi için doktordan alınacak evde refakatçi raporu geçerli olmalıdır. İşçi bu sure boyunca ücretli izinli sayılmalıdır.

15. Kreş çalışanları için 1 hafta sömestre tatili verilmelidir.

16. Yıllık İzin Destek Primi verilmelidir.

17. Kreş desteği, yalnızca biyolojik çocuk sahibi olan işçiye değil evlat edinen ve koruyucu aile olan işçilere de verilmelidir.

Yukarıda değindiğimiz bütün maaş ve sosyal haklara ilişkin taleplerimiz, ek protokol yapılarak ÇANPAŞ işçilerine de uygulanmalıdır.

İşçinin rızası olmadan attığınız her adımın takipçisi olacağımızı hiçbir oldubittiye göz yummayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz."

Bültene kayıt ol