KESK halktan emekten yana bütçe için mücadelede

09.11.2023 - 10:16
Haberi paylaş

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) 2 Aralık'ta tüm illerde mitingler yapmaya hazırlanıyor.

2024 yılı bütçesi, iktidarın işçilere ve emekçilere ekonomik saldırıları, patronları ihya eden adımlarıyla birlikte geliyor.

KESK, iktidarın tutumuna karşı çıkarak, bütçeye dair eleştirilerini şöyle aktarıyor:

 • Giderler bir önceki yıla göre %148 artışla 11 Trilyon 89 milyar TL’ye çıkmaktadır.
 • Gelirler bir önceki yıla göre %121 artışla 8 Trilyon 437 milyar TL’ye çıkmaktadır.
 • Bu durumda bütçenin bir önceki yıla göre %302 daha fazla açık vermesi,  bütçe açığının 2 trilyon 652 milyar TL’ye olması hedeflenmektedir.
 • Bir önceki bütçede gelirlerin %85’ini oluşturan vergilerin bu kez gelirlerin %88’ini oluşturması, bir yıl önceye göre %132 artırılarak 7 Trilyon 408 Milyar TL’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Sendika, vergideki adaletsizliğe son verilmesini istiyor:

"Buna göre 2024 yılında toplanması hedeflenen her 100 TL’lik verginin 27 TL’sinden daha baştan sermeye lehine vazgeçilmektedir. Bu durum 2024 bütçesinin emek karşıtı sermaye yanlısı bir bütçe olduğunu tek başına ortaya koymaktadır.

Çok kazananlardan, holdinglerden, şirketlerden, patronlardan vergi al(a)mayanlar tüm yükü ücretli-maaşlı kesimlere, bizlere yıkmaktadır.

Vergi harcaması kara deliği yoksuldan alıp zengine verme politikasının en temel aracı olarak kullanılmaktadır.

2024 bütçesinde vergilerde fahiş artış yaşanmaktadır."

Bütçe ödenekleri kimlere ne kadar dağıtılıyor

 • İstihdama 238 Milyar TL ile %2,
 • Tarım ve ormancılığa 316 Milyar TL ile %2,8,
 • Yoksullukla mücadeleye 238 milyar ile sadece %2,1
 • Engellilikle mücadeleye 136 milyar ile sadece %0,012
 • Çocukların korunmasına 27 milyar TL ile %0,002
 • Bağımlılıkla mücadeleye 9 Milyar TL ile %0,0008
 • Kadının güçlendirilmesine 4 milyar TL ile %0,0004 yani milyonda dört
 • İnsan haklarının geliştirilmesine 0,5 Milyar TL ile %0,00005 on milyonda 5 gibi komik rakamlar ayrıldığı görülmektedir.

Kamu hizmetlerine, yatırıma, istihdama ayrılmayan kaynaklar 2024 bütçesinde de:

 • Faize
 • Savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya,
 • Hazine garantisi olarak Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) Projelerine,
 • İktidarın ideolojik aygıtına dönüşen Diyanet İşleri Başkanlığına ayrılmaktadır.
 • "2024 bütçesinde en büyük gider kalemi 4,3 trilyon TL ile cari transferlere ayrılmıştır. 2023 bütçesinde 1,9 Trilyon olan cari transferlerde yaşanan oransal artış %126’dır.
 • Ocak – Eylül 2023 dönemi bütçe açığı 512 Milyar TL olduğu için iktidar bloku yılın geri kalan son üç ayında 1 Trilyon 140 Milyar TL’lik bir açığı gerçekleştirecek harcamalarda bulunacak demektir. Bu rakama %126 artan cari transferlerde eklendiğinde iktidarın yerel yönetim seçimleri yolunda çok ciddi harcama yapmayı planlandığı görülmektedir.
 • 2024 yılı bütçesinde faiz ödemeleri için 1 Trilyon 254 Milyar TL’lik bir kaynak ayrılmıştır.  2023 bütçesine göre %122 artışa denk gelen bu tutara Kur Korumalı Mevduat (KKM) yoluyla yapılan ödemeler dâhil değildir.
 • Bu durumda her 100 TL verginin 17 TL’si faiz ödemlerine gidecektir.
 • Önümüzdeki 3 yılda faiz için bütçeden 5 Trilyon 358 Milyar TL ödeme yapılacak, faiz giderlerinin bütçedeki payı  % 10,5’ten % 14,3’e çıkacaktır.
 • 2025 yılından itibaren iç borç faiz ödemeleri (467 Milyar TL) anapara ödemesini (318 Milyar TL) geçecektir.
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı 12. Kalkınma Planı sunumunda “Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde savunma ve güvenlik sektörü için 2024 yılında 1 trilyon 133,5 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz” demiştir."

KESK'in talepleri

 • Öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
 • Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.
 • Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.
 •  Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini
 • Engellilere yönelik Kamu Hizmetlerinin geliştirilmesinin, engelli hizmetleri için ayrılan bütçe payının arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz.
 • Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını istiyoruz.
 • Toplumun en zengin %1’lik kısmının Milli Gelirin %54’üne el koyduğu, geri kalan %99’un payına ise Milli Gelirin sadece %46’sının düştüğü adaletsiz tabloya son verilmesi için belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz.
 • Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz.
 • Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Temel Gelir Güvencesi istiyoruz.

Eylem programı

 • "15 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm illerde yerellerin belirleyeceği yer ve saatlerde diğer emek ve demokrasi güçlerini de katmayı temel alan kitlesel basın açıklamaları yapacağız."
 • "27 Kasım- 1 Aralık tarihleri arası MYK üyeleri ile işyeri ve illerde alan etkinlikleri çalışması yapılarak 2 Aralık tarihine İstanbul’da Emek ve demokrasi güçleri ile Bölge mitingi, diğer illerde alanlarda yerel emek ve demokrasi güçleri ile eylemlikleri hayata geçireceğiz.
 • Tüm bu eylem etkinlikler sonrasında taleplerimizin karşılanmaması halinde “Emek karşıtı bütçeye” karşı Kasım-Aralık ayı içerisinde bir günlük hizmet üretmeme eyleminin yapılabilmesi için çalışma yürüteceğiz."

kesk.org.tr'den derlenmiştir.

Bültene kayıt ol