Enflasyon ve yüksek ücret arasında bir bağlantı yok!

19.10.2023 - 11:24
Haberi paylaş

Enflasyon hakkındaki ilk çarpıtma şudur: Marx, ücret artışı istemenin boşuna olduğunu, bunun patronların karlarını korumak için fiyatları artıracağını, dolayısıyla enflasyonun yükseleceğini ve satın alma gücünün azalmasına neden olacağını söyleyenlere karşı bu ücret-fiyat sarmalı teorisinin saçma olduğunu şöyle gösterdi. Marx’ın öncelikle “ücret artışlarının önceki, fiyat artışları doğrultusunda gerçekleştiğini” açıklıyordu.

Asgari ücret zammının asıl amacı, son bir yıldaki kayıplarımızı karşılamak istememiz. Biz henüz önceki fiyat artışlarının yarattığı zararı karşılamak için uğraşıyoruz. Bu artışlar ise işçilerin daha yüksek ücretler için aşırı ve gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle değil “üretim miktarı yani büyüme oranları, emeğin üretken güçleri yani verimlilik artışı, paranın değeri yani para arzının büyümesi ve fiyat ayarlamaları ile endüstriyel döngünün yükseliş ve çöküş aşamaları” gibi evreleri tarafından belirlenir.

Bakan Şimşek, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’in yakın arkadaşı mı bilemeyiz ama bu yetkili işçi ücretlerine düşmanlık yarışında Şimşek’le yarışır. Şunları söylüyordu geçen sene: “Kimse maaş zammı almaz demiyorum, beni yanlış anlamayın. Ama benim söylediğim şu ki, maaş pazarlığında kısıtlama görmemiz gerekiyor, aksi takdirde iş kontrolden çıkacaktır.”

Ücret-fiyat sarmalı iddiası bir burjuva yalanıdır

Ücretler yükselirse fiyatlar da yükselir diyen tüm burjuva sözcüleri, İşçi sınıfının daha ağır şartlarda sömürülmesi, daha çok aç kalması, işçi çocuklarının daha az yemek yemesi, daha kötü okullara gitmesi, daha az eğlenmesi için bastırıyorlar. 

Oysa, bu yalanı, ortada egemen sınıfların bir örgütü olan IMF’nin hazırladığı rapor bile teşhir ediyor. Ücret-fiyat sarmalı diye bir şeyin olmadığını gösteriyor: “En azından fiyatların ve ücretlerin sürekli olarak hızlanması olarak tanımlanan ücret-fiyat sarmallarını, son tarihsel kayıtlarda bulmak zor. 1960'lara kadar uzanan, fiyatların ve ücretlerin hızlanmasıyla tanımlanan 79 olaydan yalnızca küçük bir kısmı, sekiz çeyrekten sonra daha fazla hızlanma gördü. Dahası, gerçek ücretlerin önemli ölçüde düştüğü günümüze benzer dönemlere bakıldığında, sürekli ücret fiyatı artışı bulmak daha da zor. Bu durumlarda, nominal ücretler, reel ücret kayıplarını kısmen telafi etmek için enflasyonu yakalama eğilimindeydi… Nominal ücretlerdeki hızlanmanın, ücret-fiyat sarmalının tutunmaya başladığının bir işareti olarak görülmemesi gerektiği sonucuna vardık." 

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol