2022 yılında en az bin 843 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

12.01.2023 - 09:18
Haberi paylaş

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi 2022 yılına ait iş cinayetleri raporunu yayımladı. 2022 yılında bin 843 işçi yaşamını yitirdi.

  • En az 55 moto kurye iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
  • 15 yaş altı 27, 15-17 yaş aralığında 37 çocuk işçi yaşamını yitirdi.
  • En az 108 kadın işçi hayatını kaybetti.
  • Çalışmak zorunda olan 65 yaş üstü 99 işçi yaşamını yitirdi.
  • 2022’de 90 göçmen işçi yaşamını yitirdi. Ölen göçmenlerin yüzde 43'ü Suriyeli, yüzde 22'si Afganistanlı. Göçmen işçiler toplam 16 ülkeden gelmişlerdi.

2022 yılında ‘en az’ 1843, her gün 'en az' 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. AKP iktidara geleli 20 yılı geçti. Bu dönemde ‘Büyük Türkiye’, ‘Yeni Türkiye’, ‘Yerli ve Milli Ekonomi’ gibi birçok söylemle neoliberal işçi karşıtı politikalar hayata geçirildi. MÜSİAD, TÜSİAD, TİSK vb. patronların yüzü gülerken ücretler eridi, sendikal hareket ve genel anlamda emek hareketi zayıflatıldı, grevler yasaklandı, kentler rant alanı haline getirildi, doğa talan edildi ve binlerce işçi işyerlerinden eve geri dönemedi.

İş cinayetleri üç işkolunda yoğunlaştı. Güvencesiz çalışmanın hâkim olduğu; inşaat, tarım ve taşımacılık. Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hâkim olduğu bu işkollarında sendikal örgütlenme yok ya da çok zayıf.

Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgeye ya da tarlaya yolculuğu sırasında uygun olmayan ulaşım araçlarının kullanılması, eskiyen traktörler, işçilerin barınma-dinlenme-temizlik alanlarının yetersizliği, kene ısırmaları gibi sebepler ölümlerin temel nedenlerini oluşturuyor.

Biz mücadele etmezsek kapitalistler ve onların aparatı hükümetler ne iş güvenliğini ne işçi sağlığını ne çalışma koşullarını denetlemezler. İş cinayetlerini engellemenin yolu keskin bir sendikal haklar mücadelesidir.

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol