Amasra madeni: Üretim durmasın diye işçiler ölüme yollandı

04.11.2022 - 11:31
Haberi paylaş

Bilirkişi raporunda iş cinayeti tespit edildi. Sayıştay ise daha önce yayınladığı raporde kaza olasılığına dikkat çekmişti. Maden işçisi katliamı göz göre göre geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde 14 Ekim'de meydana gelen patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı. Hazırlanan rapordaki tespitlere göre, madende üretimi kesintiye uğratmamak için madenin boşaltılmasını gerektiren grizu miktarlarında bile üretimin kesilmediği ve madenin boşaltılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca havalandırma sisteminin iyileştirilmediği, eksik mühendis ile çalışıldığı, iş güvenliği eğitimlerinin yeterli olmadığı ve denetimlerin gerektiği gibi yapılmadığı belirtildi.

Maden, jeoloji, jeofizik, elektrik ve makine mühendisleriyle iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı 28 sayfalık ön inceleme raporu, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Raporda, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olayın, grizu ve kömür tozu içeren bir patlama olduğu belirtildi. 

Patlamaya ilişkin özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

Amasra maden ocağındaki patlamanın en temel nedeni, havalandırmanın yetersizliğidir. Ocak içinde yeterli miktarda ve hızda hava dolaşımı sağlanamamış, sistemin iyileştirilmesi için hazırlanan proje hayata geçirilmemiştir. 

Metan seviyelerinin defalarca ve uzun sürelerde yüzde 1,5 ve yüzde 2'nin üstünde kaldığı, neredeyse rutin olarak yüzde 1,5'i, düzenli olarak da yüzde 2'yi aştığı görülmüştür. Metan gazının alt patlama limiti olan yüzde 5'i geçtiği durumlar dahi yaşanmıştır. Ancak kayıtlar incelendiğinde ikaz ve alarm seviyelerinde maden ocağının kısmen bile olsa boşaltılmadığı anlaşılmaktadır.

Denetleme mekanizmasının gereken etkinliği sağlayamadığı net olarak görülmüştür. Patlamadan 3 gün önce yapılan denetim sonucunda hazırlanan raporlarda havalandırma, metan drenajı, kömür tozu ile mücadele ve benzeri konularda tespit veya iyileştirmeye yönelik bir talep, öneri ya da yaptırım bulunmamaktadır. 

İşletmede, yer altındaki farklı birimlerde yapılan tüm teknik işler tek bir vardiya mühendisi ile denetlenmekte ve yönetilmektedir. Bunun yetersiz kalacağı aşikârdır. 

İşçiler, Oksijenli Ferdi Kurtarıcı (OFK) maskelerini kullanmakta yetersiz olduklarını belirtmişlerdir. İş güvenliği eğitimleri ve tatbikatlarının yetersiz olduğu görülmektedir.

Raporda, kazadan sorumlu olduğu tespit edilen kişiler ise şöyle:

TTK Genel Müdürü ve müesseselere bakan üretimle ilgili Genel Müdür Yardımcısı

ATİM Müdürü, Müdür Yardımcısı, İşletme (Üretim) Müdürü, İşletme Başmühendisi, 1. Kartiye Mühendisi, 2. Kartiye Mühendisi, Emniyet Mühendisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Şube Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Başmühendisi ve iki İş Güvenliği Uzmanı

Patlamayla ilgili sekiz kişi tutuklandı. Tutuklananların isim ve görevleri şöyle:

ATİM Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural, 1. Kartiye Maden Mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. Kartiye Maden Mühendisi Levent Aydın.

Bültene kayıt ol