İş koşulları çok olumsuz

27.09.2022 - 15:20
Haberi paylaş

Hekim göçünün neden yaşandığını ve sağlık sistemine nasıl etki edeceğini İzmir’den doktor Bekir’le konuştuk. 

Hekim göçü son zamanlarda gündemimize geldi ancak yeni sayılmaz. Daha hissedilir olması ile daha çok konuşulmaya başlandı. 

Arka planında çalışma koşullarının olumsuzluğu ve ücretlerin tatmin edici olmayışı yatıyor. Göç önceleri kamudan özel sektöre kayma şeklindeyken son yıllarda başka ülkelere gitme şeklini almaya başladı. Görünür olanı, hekim göçü olsa da, diğer sağlık personelinde de kamudan ayrılıp yurt dışına gitme eğilimi azımsanmayacak seviyede. 

Tüm sağlık personelinin hedefi, işlerini layıkıyla ve huzurla yerine getirmek ve bunun karşılığında tatmin edici bir ücret alarak makul bir hayat yaşamak. Ancak uzun süredir iş koşulları çok olumsuzlaştı. Personel açığı ile iş yükü arttı. Hastalara gereken hizmetin sunulmasında zorluk yaşanıyor. Hizmetin kalitesi düştü, hasta memnuniyetsizliği arttı. Sağlıkçılara yönelik şiddet tırmandı.

Yapılan işin yükü artıp tatmin ediciliği düştükçe imkânı olanlar özel sektöre geçmeye başladı. Ancak pandemiyle beraber koşulların iyice bozulması ve başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin hekim ve diğer sağlık personeli alımlarını arttırmasıyla birlikte yurt dışına göç hızlandı.

2021 yılının son aylarında ivme kazanan sağlıkçıların direnişi bazı kazanımlar getirse de sağlık alanında var olan eşitsizlikler daha da arttı. Poliklinik hizmetleri çökmüştü. Hastalar randevu alamıyor, muayene olabilmek için acil servislere yığılıyor, hizmetin kalitesi iyice düşüyordu. Yapılan son ücret artışları da tam olarak bu açığı gidermek amacıyla gerçekleştirilmişti. Çok çalışan, çok ameliyat yapan hekimler daha yüksek ücretler alabilecek. Ama bu da garanti değil. Uyarı cezası almamanız, hakkınız olan izinleri kullanmamanız, hastalanmamanız gerekiyor. 

İyileştirme gibi görünen bu adımlar sağlık personeli arasındaki eşitsizliği daha da arttırdı. Hekimler arasında da ciddi farklar oluşurken, hekimler ve diğer personeller arasındaki eşitsizlik katlanarak arttı. Geçen yıl hekim sendikaları gündemdeyken şimdi hemşireler, röntgen teknisyenleri sendikaları konuşuluyor. 

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol