Yargıtay'dan emsal karar: İşverenin hilesine dur dendi

10.06.2022 - 10:36
Haberi paylaş

Uluslararası nakliyat şirketi Kühne Nagel ile sendika arasında süren yetki tespiti davasında Yargıtay son noktayı koydu ve emsal niteliğinde bir karara imza attı. Tüm Taşıma İşçi Sendikası (TÜMTİS) gelişmeyi şöyle duyurdu:

Davayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, sendikaların çoğunluk tespit başvurusundan önce yapılmış olan herhangi bir işkolu tespit başvurusunun, çoğunluk tespiti açısından bekletici mesele yapılamayacağına karar verdi. Yargıtayın emsal niteliğindeki bu kararıyla Kühne Nagel Nakliyat Ltd. Şirketi’nde toplu sözleşme yapma yetkimiz kesinleşmiş oldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021 yılında (E. 2021/3116 – K. 2021/8189) verdiği bir kararda; sendikaların çoğunluk tespit başvurusundan önce yapılmış olan herhangi bir işkolu tespit başvurusunun, çoğunluk tespiti açısından bekletici mesele yapılacağına hükmetmişti. İşverenler, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu kararını, işyerindeki sendikal çalışmayı engellemek için bir koz olarak kullanmaya başlamıştı. İşyerlerindeki sendikal çalışmadan haberdar olan işverenler, işkolu tespiti için başvuru yaparak yıllarca sürecek bir dava sürecini başlatıyorlardı. Böylece sendikaların çoğunluk sağlayarak toplu sözleşme yetkisi almasını engelliyorlardı. Kısa sürede bitmesi gereken çoğunluk davaları, işkolu davaları sebebiyle yıllarca sürüncemede kalıyordu. Bu arada işverenler, sendika üyelerinin neredeyse tamamını ya işten atıyor ya da baskı, şantaj ve tehditle sendikadan istifa ettirip sendikadan kurtulmanın yollarını arıyorlardı. Kühne Nagel Nakliyat işvereni aynı yöntemi kullanarak sendikamızın toplu sözleşme yetkisi almasını engellemeye çalıştı.

Uluslararası taşımacılık şirketi Kühne Nagel’de sendikamız 25.11.2020 tarihinde yasal çoğunluğu sağlamıştı. Kühne Nagel işvereni sendikamızın çoğunluk tespitinin iptali için dava açmıştı. Bu davada, daha önce açtığı işkolu tespiti davasının bekletici mesele yapılmasını ve sendikamız lehine olan çoğunluk tespitinin iptaline karar verilmesini talep etmişti.

İşverenlerin artık alışkanlık haline getirip sıkça kullanmaya başladığı bu hileli yol, sendikamız ile Kühne Nagel Nakliyat Şirketi arasında görülen çoğunluk tespitine itiraz davasında Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin görüş değiştirmesiyle kapanmış oldu. Böylece sendikamızın toplu sözleşme yetkisi kesinleşmiş ve Kühne Nagel’deki örgütlenme mücadelesi başarıyla sonuçlanmıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2022/3297 – K. 2022/5454 sayılı kararında; “Öncelikle belirtmek gerekir ki, her ne kadar dairemizin bu konuda daha önce vermiş olduğu kararda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespit başvuru tarihinden önce işkolu tespit başvurusunda bulunulmuş ise işkolu tespit kararının beklenilmesi, işkolu tespit kararına da itiraz edilmesi durumunda buna ilişkin yargılamanın sonucunun bekletici mesele yapılması gerektiği kabul edilmiş ise de konunun yeniden değerlendirilmesi ile dairemizin anılan kararında belirtilen uygulamanın değiştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. … Belirtmek gerekir ki, toplu iş sözleşmesi yetki tespit başvurusunun yapılması ve yetki sürecinin başlaması durumunda, bu tarihten sonra işkolu tespitine ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı dahi bir sonraki dönem için geçerli olup mevcut yetki başvurusunu etkilemeyeceğinden, bir işyerine ilişkin işkolu tespit başvurusunun hangi tarihte yapıldığının bir önemi olmaksızın bu husus yetki tespit işleminde bekletici mesele teşkil etmeyecektir. Bu anlamda yetki başvurusundan sonra verilen, işyerinin farklı işkolunda yer aldığına dair kesinleşmiş bir mahkeme kararı da, mevcut yetki uyuşmazlığını etkilemeyecektir.” diyerek işverenlere bu hileli yolu kapatmış oldu.

Kühne Nagel işvereninin süreci uzatmak için giriştiği çabalar sonuçsuz kalmıştır. İşverenin haksız itirazlar ve davalarla, sendikal çalışmaya öncülük eden işçileri işten atmakla sendikalaşma mücadelemizi engelleyemeyeceği bir kez daha ispatlanmıştır. Bu nedenle yüksek mahkemenin vermiş olduğu bu karar uyarınca toplu sözleşme müzakereleri başlayacaktır.

TÜMTİS olarak Kühne Nagel Nakliyat işçilerini, sendikalı, toplu sözleşmeli, iş güvencesine sahip, daha iyi bir ücret ve sosyal haklara kavuşturmak için tüm üyelerimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

TÜMTİS Merkez Yönetim Kurulu

Bültene kayıt ol