Hastalıklar tespit ve takip edilemez hale geldi

26.01.2022 - 12:36
Haberi paylaş

Doktor Ersin Uzun’la sağlık çalışanlarının 8 Şubat’ta gerçekleştireceği grevin nedenlerini konuştuk:

Sağlık çalışanlarının zaten kötü olan koşulları pandemi sürecinde daha da bozuldu. Hem ekonomik hem de çalışma koşulları olarak hemen her şey bu süreçte kötüleşti. 

Aralık ayında hekimlerin ücretlerinde bir iyileştirme yapmaya kalkıştılar ancak tasarıyı geri çektiler. Ocak ayında görüşeceklerini söylediler onu da yapmadılar. Ancak sağlık çalışanlarının tek sorunu düşük ücretler değil. Koşulların olumsuzluğu sebebiyle çok sayıda hekim istifa etti, emekli oldu. Yurt dışına gitmeye başladı. Benzer bir süreç diğer sağlık personelinde de yaşanmaya başladı. Zaten var olan personel açığı daha da arttı. Bakanlığın bu konuda aldığı tek önlem hasta randevularını 10 dakikada 1’den 5 dakikada 1’e indirmek oldu. Bu adım çalışanların yoğunluğunu, hastaların da memnuniyetsizliğini arttırdı. Sağlıkçılara yönelik şiddet tırmandı. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin zaten önemsenmediği bir sağlık sistemi salgın sürecinde iyice zayıfladı. Bir çok hastalık tespit ve takip edilemez hale geldi. 

Bu koşullar altında Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği bir araya gelerek bir eylem takvimi hazırladılar. 

Bu eylem takvimine göre iş yerlerinde bildiri dağıtımı, sağlık meclisleri oluşturma gibi çalışmaların yanı sıra 8 Şubatta g(ö)rev yapılacak. Taleplerin gerçekleşmemesi halinde grevin süresiz hale gelmesi de gündemde.

Talepler; tüm sağlık personelinin ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde adaletli bir iyileştirmenin yapılması, sağlık personeli sayısının iş güvenceli bir şekilde OECD ortalamasına çekilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine gereken önemin verilmesi, aile hekimliklerinde uygulanan ceza yönetmeliğinin kaldırılması, sağlık hizmetlerinden alınan katılım payı, reçete ücreti gibi ödemelerin kaldırılması, Covid 19 başta olmak üzere tüm meslek kaynaklı hastalıklara yönelik kapsamlı bir yasanın çıkartılması, etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılarak iş yerlerinin güvenli hale getirilmesi, liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan anti demokratik uygulamaların derhal bitirilmesi gibi maddeleri içermektedir.

(Sosyalist İşçi)

Bültene kayıt ol