Antikapitalist İşçiler: Öncü işçi ağlarının kurulması çok önemli

17.11.2021 - 12:21
Haberi paylaş

İşçi direnişleri özellikle son yıllarda bütünlüklü, dayanışmacı bir çizgi izleyemiyor. Hak gaspı nedeniyle yapılan eylemlerde işçiler yalnız kalıyor. Eylemleri genelleşip yaygınlaşamıyor. İşçi sınıfının her kesimi henüz kendi derdiyle meşgul ve dayanışma örülemiyor.

Bu yüzden en büyük sendikalardan Türk Metal’in bile üzerindeki mücadeleyi engelleyen baskı bir ölçüde kolay işliyor. Örgütlü işçiler, örgütlenme sorunu yaşayan diğer işçilerle birlikte büyük eylemler düzenleyemiyorlar.

İkinci önemli sorun da şu: Öncü işçiler arasında milliyetçilik, cinsiyetçilik, ırkçılık, ulusalcılık, homofobi sürekli bir bölünme yaratıyor. Özellikle göçmen işçilere dönük bölünme bu aralar revaçta. Kadınların, LGBTİ+’ların, mültecilerin, göçmenlerin vb. pek çok ezilen dışlanan kesimin sorunları, bu sorunların çözümüne dair yaklaşımlar işçi sınıfını bölebiliyor. Yaşanan kutuplaşmalar; laik-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt kutuplaşmaları işçi sınıfını bölebiliyor. Diyanet İşleri Başkanının her gün her konuda fikir beyan ettiği bir ortamda işçi sınıfı örgütlerinin, sendikaların liderleri konuşmuyorlar, konuşsalar bile çoğunlukla işçi sınıfını birleştiren değil bölen şeyler anlatıyorlar. Çoğu sendika yöneticisi siyasi iktidarın aparatı haline gelmiş durumda.

İşçi sınıfının birleşik mücadele yürütebilmesi için, bazı temel konularda ortak fikirlerin oluşturulması ve savunulması gerekir. Savaşa karşı barışı, ırkçılığa karşı dayanışma ve kardeşliği, sömürüye karşı eşitliği, baskıya karşı özgürlüğü, kapitalizme karşı sosyalizmi savunmalıyız.

İşçi sınıfının işyerlerinde her günkü çıkarları için verilen mücadele hem tüm işçi sınıfının mücadelesi haline gelmelidir hem de bu mücadele içinde mücadeleleri birleştirmeyi savunan bir öncü işçi ağının kurulması elzemdir.

Biz Antikapitalist İşçiler olarak bu öncü işçiler ağını oluşturmaya çabalıyoruz.

İletişim için: 05554237407

Bültene kayıt ol