TTB: Çalışma koşullarımızda iyileştirme ve güvenli, sağlıklı çalışma alanları istiyoruz!

11.11.2021 - 18:24
Haberi paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “Emek bizim, söz bizim” başlıklı eylem sürecinin dördüncü haftası kapsamında, çalışma koşullarında iyileştirme ve güvenli, sağlıklı çalışma alanları talebiyle 11 Kasım 2021 günü birçok ilde işyerlerinde ve tabip odalarında basın açıklamaları düzenledi.

Adana

Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası önünde toplanan hekimler ücretlerinin iyileştirilmesi, sosyal haklarının düzeltilmesi, etkili şiddet yasasının çıkartılması, yıpranma payı ve Kovid-19’un meslek hastalığı olması için beyaz önlüklerle alkış eylemi yaptılar.

Taleplerinin yerine getirilmesi için her hafta bir hastane önünde basın açıklaması yaparak ilgili bakanlığa seslerini duyurmaya çalışan hekimler bu kez sustu, alkışları konuştu.

Konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, taleplerini şu şekilde sıraladı;

“Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ödeme istiyoruz.  Hekimlere 7200 ek gösterge istiyoruz. Her yıla 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Covid19 meslek hastalığı yasası istiyoruz. Hastaya yeterince zaman ayıracağımız süre istiyoruz. 5 dakikada muayene olmaz. Güvenli, sağlıklı çalışma alanları istiyoruz. Etkin ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz.”

Bursa

Bursa Tabip Odası, BAOB Türkan Saylan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın açıklamasında hekimlerin çalışma koşullarında iyileştirme ve güvenli, sağlık çalışma alanları taleplerini dile getirdi.

Açıklamada konuşan Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, “İlk resmi vakanın açıklandığı 11 Mart 2020'den bugüne COVID-19 pandemisinin yıkıcı etkisi yaşanmaya devam ediyor. İktidarın sağlık emekçilerini ve toplumu yok sayan anlayışı nedeniyle, önlenebilir bir hastalıktan yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti” dedi.

Türkiye’nin komşu ülkelerinde vakalar ve ölümler hızla artarken Sağlık Bakanlığı sağlık kurumlarında salgın hazırlığı yapma gereği duymadığını belirten Soydinç, “Sağlık reformu adı altında sağlığı piyasalaştıran bu sistemin mevcut olumsuzlukları pandemi sürecinde net olarak ortaya çıktı. Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz, daha fazla bedel ödemek istemiyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığını bir an önce çalışma alanlarında düzenleme yapmaya çağıran Soydinç, hekimlerin taleplerini şöyle sıraladı:

  • Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli tanı tedavi ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini istiyoruz!
  • Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini istiyoruz!
  • Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamı istiyoruz!
  • OHAL KHK’leriyle hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek ataması yapılmayan tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını istiyoruz!
  • Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesini istiyoruz!
  • İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre Kovid-19’dan korunma, KKD kullanımı, hastalık yönetimi vb. konularda eğitim vermek ve bu eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır. Korunmayla ilgili havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de sorumlulukları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz! 

Bültene kayıt ol