Sağlık konusunda herkes konuşuyor, hekimlere konuşmak yasak

07.10.2021 - 17:20
Haberi paylaş

Aile hekimlerine yönelik ceza yönetmeliği ile ilgili İstanbul Aile Hekimleri Platformu grev yaptı, alanlara çıktı. Bir hekim arkadaşımızın izlenimleri şöyle:

Yasaklara rağmen hekimler sokaklardaydı

“Halk sağlığı, pandemi, aşılar konusunda hiç sağlık eğitimi almamış insanların, modern tıp ve aşı karşıtlarının rahatça konuşabildiği bir ortamda aile hekimliği çalışanlarının bu konuda bilgilendirme yapması ceza puanı demek, işinden olmak demek!..

Aşı karşıtlarının mitinglerine izin verilirken ülke sağlığı için fedakârca pandeminin onca ek iş yükünü çeken, milyonlarca doz aşılama yapmış, sahada yaşadıkları sorunları, mağduriyetleri anlatmaya çalışan aile hekimliği çalışanlarına mitingin hak görülmediği yerdeyiz. Binlerce aile hekimliği çalışanı, hekimi, hemşiresi, ebesiyle Yenikapı alanında yapamadıkları mitinglerini Çemberlitaş’ın dar sokaklarında yapmaya çalıştı.

Pandemide alkışlanan hekimlere ceza yönetmeliği reva görüldü

Yüzyılda bir dünyanın başına gelen pandemi şartlarına alkışlarla başlayan sağlık çalışanları, bu pandemi süresince canları pahasına yürüttükleri mücadelenin karşılığını ceza yönetmelikleri, ücret kesintileri ile alıyorlar.

Örnek olarak;

– Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı !!! Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için. 50 ceza puanı zaten çok yüksekken aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı veriliyor.

– Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz…her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.

– Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor

– Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor.

– İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor, hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.

– Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri yüzde 80 azaltılıyor.

– Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle yüzde 10 a varan gelir kaybına neden olan maddeler içeriyor bu yönetmelik.

Bu haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliğine olan tepkilerini daha güçlü göstermek için kurulan İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU olarak talepleri de bu CEZA YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİDİR.

Platformda (alfabetik sırayla);

-Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)

-Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

-Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş Sendikası)

-İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED)

-Tüm Aile Sağlığı- Sağlık Memuru – ATT – Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED)

-İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu (İTO)

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri (SES)

-Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası İstanbul Şubeleri (Türk Sağlık-Sen)

-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği İstanbul Şubesi (TAHUD) yer almaktadır.”

İstanbul’da sağlık alanında pek çok sendika ve meslek örgütünün bir araya gelmesi, hakları için eylem yapması çok önemli. Aile hekimleri, haklarını alana kadar eylemlerine devam edecek.

Bültene kayıt ol