Sağlık emekçileri eylem takvimlerini ilan etti

11.01.2021 - 17:26

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 11 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında “Maskeler konuşuyor” adıyla eylemler düzenleyecek. 

SES’in açıkladığı etkinlik takvimi şöyle: 

Maskerler Konuşuyor eylem-etkinlik takvimi

11-15 Ocak 2021 tarihleri arası mali talepler öne çıkarılacak.

Bu hafta boyunca çeşitli taleplerimizi maskelerimizin üstüne yazarak etkinlikler düzenlenecektir. Kısa videolar çekip yayınlanacaktır. Bu taleplere dair her şube/temsilciliğimiz öğlen araları ya da akşam mesai çıkış saatlerinde işyerlerinin bahçesinde, yemekhane önlerinde, toplantı salonlarında vb. yarım saatlik bir araya gelmeler, oturma eylemeleri gibi etkinlikler düzenlenecektir. 

Ayrıca;

11 Ocak 2021: Pazartesi günü saat 12.30’da SES Genel Merkezinde “maskeler konuşuyor” eylem-etkinlik takviminin startının verildiği basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu basın açıklaması metnini şube/temsilciliklerde yerel faaliyetleri içine katacak tarzda genişletip yerel basınla paylaşacaktır. 

11 Ocak 2021: Pazartesi günü akşam saat 21.01’de haftaya özgü taleplerimizi dile getiren hasthtag eylemi yapılacaktır.

14 Ocak 2021: Perşembe günü saat 21.01'de "bordrolarımızı deşifre ediyoruz" Sosyal medya etkinliği yapılacaktır. Üyelerimizin bordrolarını çıkarması ve son günlerde basında sıklıkla ifade edilen sağlık personeli maaşlarında artışa dair yalan haberlerin teşhiri hedeflenecektir.

15 Ocak 2021: KESK’in illerde yapacağı bordro yakma eylemlerine kitlesel katılım sağlanacaktır. 

18-22 Ocak 2021 tarihleri arası özlük taleplerimiz öne çıkarılacaktır.

Temel taleplerimizi maskelerimize işleyerek şube/temsilcilikler tarafından kendi özgünlüklerinde etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu hafta yapılacak etkinlikler kapsamında TBMM’de milletvekillerinin taleplerimizi dile getirmesi için genel merkez çalışma yürütecektir. 

18 Ocak 2021: Bu tarihte haftanın talepleri ile ilgili akşam 21.01' de hashtag çalışması yapılacaktır.

22 Ocak 2021: Tüm illerde taleplerimizin yazılı olduğu maskeler takılarak öğlen arası belirlenecek bir hastane/hastaneler önünde sesiz oturma eylemleri yapılacaktır.

25-29 Ocak 2021 tarihleri arası toplum sağlığına yönelik talepler öne çıkarılacaktır.

Bu haftaki taleplerimiz tüm toplumu ilgilendirdiği için genel merkez olarak emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, çeşitli toplumsal kesimleri sürece dahil etmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir, sanatçılardan destek istenecektir.

25 Ocak 2021 akşamında bu haftanın taleplerini ifade edeceğimiz hashtag eylemi 21.01'de gerçekleştirilecektir.

29 Ocak 2021 tarihinde işyerlerimiz önünde maskelerin takıldığı sesiz oturma eylemi gerçekleştirilecektir.

01-05 Şubat 2021 Tarihleri Arası İşçi Sağlığı ve Güvenliği Taleplerimiz Öne Çıkarılacaktır. 

Bu haftaki taleplerimizin temelini işçi sağlığı ve güvenliği konuları oluşturmaktadır. Taleplerimiz kapsamında sağlık alanındaki emek meslek örgütleri ve KESK’e bağlı sendikalar başta olmak üzere işçi sendikaları ile de temasa geçip çalışmalar ortaklaştırılacaktır. 

01 Şubat 2021 günü akşamında ise hafta içerisinde işleyeceğimiz taleplerimiz ile ilgili hashtag eylemi 21.01' de gerçekleştirilecektir.

05 Şubat 2021 günü yukarıda bahsedilen kurumların desteği de alınarak taleplerimizin işleneceği basın açıklamaları ve oturma eylemleri yaygın şekilde yapılacaktır. Bültene kayıt ol