DİSK: Emekçiler arasında ayrımcılık yapmayın!

27.08.2020 - 12:22

Cumhurbaşkanlığı tarafından 26 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” genelgesiyle ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkesoğlu açıklama yaptı. Açıklamada, kamu işçileri ile özel sektör işçileri arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiği, kamu çalışanlarına tanınan idari izin hakkının, özel sektör çalışanlarına da “ücretli izin” hakkı olarak tanınması gerektiği belirtildi.

Açıklamadan satırbaşları şöyle:

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma imkânı getirilmiştir. Genelge'de uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların tüm haklarının saklı olduğu belirtilmiştir. 

Mart ayında benzeri bir genelge ile kamuda çalışma yaşamını düzenleyen iktidar, özel sektör için "ne olursa olsun, kim ölürse ölsün, çarklar dönsün” anlayışı doğrultusunda politikalar geliştirmiştir. 

Kamuda çalışanlar da, özel sektörde çalışanlar da insandır. Bu ülkenin eşit ve emekçi yurttaşlarıdır. Özel sektörde çalışanlar da kamuda çalışanları kadar sağlıklı ve insanca yaşamayı hak etmektedir. Özel sektörde de hak kaybı olmadan benzer bir uygulamaya geçilmeli, çalışanlar arasında ayrım yapılmamalıdır.

Taleplerimiz:

1. İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak yeniden düzenlenmeli ve pandemi süresince devam etmelidir.  

2. Bir milyonun üzerindeki işçiyi, aileleriyle birlikte açlığa mahkûm eden ücretsiz izin uygulamasına derhal son verilmelidir. 

3. Kamuda uygulanan hak kaybı olmaksızın idari izin uygulaması, "ücretli izin” olarak özel sektörde de uygulanmalı, mümkün olan işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmeli, çalışanlar arasındaki ayrımcılık son bulmalıdır.  

Ülkeyi yönetenlere, hukukun en temel ilkelerini, adaletin en temel koşullarını ve insanlığın en temel değerlerini hatırlatmayı görev biliriz.Bültene kayıt ol