Kıdem tazminatıyla ilgili çarpıtmalara karşı gerçekler

12.05.2019 - 13:17

Tez-Koop-İş sendikası, hükümetin yalanlarına karşı, kıdem tazminatıyla ilgili gerçekleri açıklayan bir broşür hazırladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, “Kıdem Tazminatı Fonu: Tam güvencesizlik! Tam haksızlık! Tam kötülük!” vurgusunu yapan sendika, şunlara dikkat çekti:

Çarpıtma: 100 kişiden 86’sı tazminat alamıyor.

Gerçek: Bunun nedeni kayıtdışı ekonominin büyüklüğü. Bunu ve istihdama giriş-çıkıştaki olağandışı durumu denetleyecek kamu kurumları görevlerini yapmıyor.

Çarpıtma: İş uyuşmazlığı davalarının yüzde 70’i kıdem ve diğer alacakların ödenmemesinden kaynaklanıyor.

Gerçek: İş güvencesinin tam sağlanmadığı ülkede çalışanların yasal haklarını aramaları doğaldır. Yapılması gereken iş güvencesini azaltmak değildir. Örneğin iflaslarda işçi alacağı öncelikli olmalı.

Çarpıtma: İş Yasası, esnekleştirmeyi öngörüyor oysa kıdem tazminatı katı.

Gerçek: Türkiye’de tüm çalışma yasaları, işçilerin sosyal haklarını esnekleştirmeyi öngörüyor. Önemli örneklerinden ikisi; insan tacirliği yapan özel istihdam bürolarının çalışma alanlarının genişletilmesi ve arabuluculuk sistemidir.

Çarpıtma: Kıdem tazminatının fona dönüşmesi işçilere fayda getirecek. Mevcut uygulama işini sevmeyen işçinin, tazminat nedeniyle zorunlu olarak o işte çalışmasına neden oluyor.

Gerçek: Fon sistemi kurulduğunda işverenler tazminat yükünü düşünmeksizin çok hızlı biçimde tek ya da toplu olarak işten çıkarmaları rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

Çarpıtma: Tazminatın fona dönüşmesi sonrası işçinin bir günü bile kaybolmayacak.

Gerçek: Tazminatın fona dönüşmesiyle işçiler “eski” ve “yeni” yasaya bağlı diye ikiye ayrılacak. Eskiler için mevcut uygulama sürerken, fon sistemine bağlanan yeniler, işten ayrılmaları durumunda uzun yıllar kıdem tazminatı alamayacak.

Çarpıtma: Kıdem tazminatı KOBİ’lerin yükünü artırıyor.

Gerçek: KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar, ülkemizde uygulanan çarpık ve vahşi kapitalist ekonominin vurguna-talana dayalı niteliğinde aranmalı.

Çarpıtma: Çalışanların müktesep hakları korunacak.

Gerçek: Kıdem tazminatı sıradan bir ücret değil. Güvence olmanın yanında yıpranmışlığı karşılayan bir sosyal ücrettir.

Kıdem tazminatı fonu, iktidarın işçilerin parasına el koymasıdırBültene kayıt ol