1 Mayıs yaklaşıyor: Sendikalar ne yapacak?

12.04.2019 - 10:52

Krizle gelen yoksullaşma, kıdem tazminatının gaspı, vergilerin artırılması gibi ortak sorunlara rağmen, sendikalar 1 Mayıs'ta ayrı mitingler yapmayı planlıyor.

En çok üyeye sahip Türk-İş konfederasyonu, 1 Mayıs'ta Kocaeli'nde miting yapma kararı aldı. Marmara bölgesindeki sendikalı işçilerin katılımı hedeflenirken, diğer illerdeki işçilerin katılımı temsili düzeyde olacak.

İkinci büyük işçi konfederasyonu Hak-İş ise 1 Mayıs'ı Urfa'da kutlayacağını üç ay önce ilan etmişti. Kamu emekçileri arasında en fazla üyeye sahip olan Memur-Sen de Urfa'da olacak.

DİSK ise 1 Mayıs 2019 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nün, başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere, ülkenin dört bir yanında yaygın ve kitlesel biçimde kutlanması için çalışmaların ve girişimlerin başlatıldığını duyurdu. Kamu emekçilerinin sendikası KESK de DİSK'le birlikte davranıyor.

1 Mayıs yaklaşırken, emeğin saflarındaki bölünmüşlük kendini ortaya koydu.

Patronların tutumu

Birbiriyle rekabet hâlinde olan sermaye örgütleri ise iktidarın "yapısal reform" adını verdiği ekonomik saldırı kararları etrafından birleşmiş durumda.

TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve DEİK gibi patron örgütlenmeleri kararların arkasında durarak, hükümete tam destek veriyor.Bültene kayıt ol