100. yılda kimi dışlıyorsanız hepimiz oyuz!

28.10.2023 - 20:39
Haberi paylaş

İHD Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı Komisyon ve Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu, cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle bir açıklama yaptılar. Aralarında Ali Bilge, Aslı Saraç, Atilla Aytemur, Atilla Dirim, Can Irmak Özinanır, Celal İnan, Eren Keskin, Hacer Yeşilçay, Hakan Tahmaz, Irmak Yavlal, Levent Şensever, Fatin Kanat, Galip Sönmez, Garo Kaprielyan, Gaye Boralıoğlu, Melike Karaosmanoğlu, Meltem Oral, Murat Çelikkan, Nuran Yüce, Sait Çetinoğlu, Şenol Karakaş, Taner Akçam, Umut Mahir Özen gibi gazeteci, yazar, akademisyen ve insan hakları savunucularının destek verdiği açıklama şöyle:

"Cumhuriyetin 100. yılı hakkında açıklama yapanlar, ister iktidar ve devlet erkanından isterse ana muhalefetten olsunlar, esas olarak gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. 100 yıllık tarihin içinde ezilen, ötekileştirilen dışlanan, imha edilen, imha edildiği gerçeği gizlenen, sürülen, idam edilen, yok sayılan, sömürülen, hakları, inançları, özgürlükleri, yaşamları, dilleri devlet şiddetiyle gasp edilen, soykırıma uğratılan milyonları hatırlatmayı kaçınılamaz bir sorumluluk olarak görüyoruz. 

Sadece hatırlatmanın yeterli olmadığını biliyoruz. 100 yıl, yüzleşme ve hesaplaşma dinamiğiyle eleştirilmezse, dün bugünün kabusu olmaya devam eder. Düşmanlaştırılacak kesimlerin adları değişir ama  hedef gösterme, düşmanlaştırma ve linç kültüründe hiçbir gerileme yaşanmaz. Dünün Ermenilerinin, Yahudilerinin, Rumlarının yerini Kürtler, Suriyeli göçmenler alır. İşçiler sistematik olarak sömürülmeye devam eder.  

Türkiye kapitalizminin tarihi kandan ve ateşten harflerle yazılmaya devam eder. 

Bu yüzden milliyetçiler tarihi hamaset yüklü yalanlarla çarpıtır ve resmileştirirken bizler resmi tarihin dışladıkları hatta düşmanlaştırdıkları toplumsal kesimler hakkındaki gerçekleri açıklayacağız. 

Onlar 1915’i gizleyecek, biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. 

Onlar 1938 Dersim’ini gizleyecekler, biz anlatmaya devam edeceğiz. 

Onlar mübadeleyi çarpıtacaklar, biz gerçekleri ortaya sereceğiz. 

Onlar 6-7 Eylül pogromunu görmezden gelecekler biz her yönüyle açıklamaya devam edeceğiz. 

Onlar darbeleri gizlemeye devam edecekler, biz cumhuriyet tarihinin darbeler tarihi olduğunu anlatmayı sürdüreceğiz.  

Onlar siyasilerin, devrimci gençlerin idamını yok sayacaklar, biz göstereceğiz. 

Onlar 2 Temmuz Sivas’ını, Gazi katliamını sıradanlaştıracaklar biz pogromların ve linç kültürünün sıradanlaştırılamayacağını savunmaya devam edeceğiz. 

Her gün kadın cinayetlerinin işlenmesi, cumhuriyet tarihinin aynı zamanda bir işçi katliamı tarihi olması, LGBTİ+’lara yönelik düşmanlık ve linç politikaları, Kürtlerin anadilinin yok sayılması, göçmenlere yönelik aralıksız şiddetin rahat rahat örgütlenebilmesi tesadüf değil. Bu toplumun her bireyi, her toplumsal grubu ayrı bir cumhuriyeti deneyimliyor kuşaklar boyunca. Egemenlerin, milliyetçilerin yaşadığı cumhuriyet, dışlananlar açısından bütünüyle farklı bir cumhuriyettir. 

Tarihsel bir sorun olan Kürt sorununu tüm ağırlığıyla yaşayanlar açısından farklı bir cumhuriyet tarihidir tanık olduğumuz.

Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, demokrasinin her düzeyde hakim olduğu bir cumhuriyet inşa edilecekse bu 100 yılla yüzleşmek ve 100 yıl boyunca dışlananların sesi olmayı sürdürmek bir zorunluluktur. Herkesi bu yüzleşme mücadelesini güçlendirmeye davet ediyoruz.   

İHD IRKÇILIK VE AYRIMCILIK KARŞITI KOMİSYON 

IRKÇILIĞA VE MİLLİYETÇİLİĞE DURDE PLATFORMU"

Bültene kayıt ol