Öfkeliyiz

08.03.2023 - 10:29
Haberi paylaş

Henüz enkaz çalışmaları bile tamamlanmamışken, sayısız insana ulaşılamamışken, önündeki boş kağıtlara yeni kent planları çizdiğini zanneden yıkımcı zihniyetin temsilcileri, hiçbir sorumluluk almadan, inşai faaliyet temelli bir dönemi kendilerince başlattılar bile. Buna itiraz ediyoruz:

► Yasalarla güvence altına alınmış temel bir insan hakkı olan barınma hakkı yok sayılarak piyasalaştırma, inşaat sektöründen rant sağlama gibi bedeli ağır politikalardan derhal vazgeçilmelidir.

► Doğal alanların yapılaşmaya açılması ve itiraza kapalı kamulaştırmalar gibi, yeni ekonomik rant üretme hamleleri kabul edilebilir değildir.

► Tek tipleştirici konut birimleri inşa ederek insanlara güvenli ve yaşanabilir hayatlar sunulamaz.

► Sağlıklı ve yaşanabilir geçici barınma olanakları hemen devreye sokulmalı ve yıkılan kentler ve kırsal alanlar, kullanıcıların aktif rol aldıkları katılımcı ve bilimsel metotlarla uzun soluklu çalışmalarla yeniden ele alınmalıdır.

Bültene kayıt ol