TTB'den deprem bölgesinde salgın hastalıklara karşı uyarı

12.02.2023 - 09:58
Haberi paylaş

Türk Tabipleri Birliği, depremden sonra ortaya çıkabilecek bulaşıcı salgın hastalıklarla ilgili bir dizi uyarıda bulundu ve alınabilecek önlemleri açıkladı.

Barınma, beslenme, hijyen, tuvalet, sağlıklı içme suyu elde edememesi ve sağlık hizmetine ulaşamaması gibi durumların bulaşıcı hastalık salgınları için zemin hazırladığı belirtilen açıklamada "Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapının zarar görmesi özellikle su ve besin kaynaklı hastalıkların ortaya çıkma riskini artırmaktadır" denildi.

Ayrıca kalabalık ve kış mevsim de değerlendirildiğinde grip, kovid gibi akut solunum yolu enfeksiyonları; kızamık; uyuz, bit, mantar gibi temas ile bulaşan hastalıklar ve ishalli hastalıkların görülme olasılığının yüksek olduğu belirtildi.

TTB’nin önerileri:

  • Uygun geçici barınma koşullarının sağlanması
  • Uygun beslenme koşullarının oluşturulması
  • Temel sağlık hizmetlerinin verilebileceği uygun birinci basamak sağlık birimlerinin kurulması,
  • Rutin bağışıklama hizmetlerine başlanması
  • Gebe, kadın ve kız çocuklarının acil üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin sağlanması
  • Etkilenen kişi sayısı ve özelliklerinin saptanarak kayıt altına alınması bu kişilerin gereksinin duyduğu sağlık hizmetinin sunulması
  • Temiz ve güvenli su sağlanması, atıklar, çöpler, tuvaletler, hayvan ölülerinin uygun şekilde toplanması ve zararsız hale getirilmesi ile ilgili çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ilgili kurumlar ile işbirliği içinde çalışılması
  • Maske tedariki ve kullanımının önerilmesi
  • Dezenfektan temini ve dağıtımı

Bültene kayıt ol