Sağlıkta şiddet dalgası

30.11.2022 - 13:27
Haberi paylaş

Urfa’da Eğitim ve Araştıtma Hastanesi’nde acil bölümünde sıra bekleme konusunda çıkan tartışma Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi’ye yönelik saldırıya dönüştü. Saldırgan acil serviste nöbetçi olan doktorun burnunu kırdı. 

Doktor Hagi haziran ayında da saldırıya uğramıştı. Urfa Tabip Odası Şube Başkanı Dr. Bulut Ezer "Sağlıkta şiddet yasası etkin bir şekilde uygulanacaksa, bu şahsın tutuklu yargılanması gerekir. Çıkan yasaların yetersiz olduğunu, sözde beyaz reformun sağlıkta şiddeti önlemeye çalışmadığını biz tekrar tekrar dile getirdik. Bu yaşanan da onun sonuçlarından bir tanesi” açıklamasını yaptı.

Temmuz ayında Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya yine hasta yakını adı altında sağlıkçılara şiddet uygulayan insanların saldırısı sonucunda öldürülmüştü. Binlerce sağlık çalışanı katliamı protesto etmek için ertesi gün iş bırakma eylemi yapmıştı. 

Bu yılın Şubat ayında ise sağlıkta şiddete karşı 8 Şubat günü greve çıkan sağlık çalışanları adına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı Sağlık Bakanlığı'nın şiddete karşı tweet atmakla yetindiğini söyleyerek şunları ifade etmişti: “Şiddete uğrayan bir hekim şiddet sonrası sağlık hizmeti veremez duruma geliyor ya da sağlık hizmeti verirken canla başla, özveriyle çalışamıyor. Bu şekilde devam ederse toplumun sağlık hakkından geriye hiçbir şey kalmayacak.”

Sağlıkçılara şiddet uygulayanların hem en ağır cezayı alması hem de caydırıcı düzenlemelerin acilen gündeme getirilmesi gerekiyor.

Sağlık alanında sağlık çalışanlarıyla sağlık hizmeti alanlar arasında gerilime neden olan düzenlemeler, sağlık sistemini imha eden ekonomi politikalar hemen kaldırılmalı. Kaynaklar sağlık alanına aktarılmalı.

İktidar bloklu sözcülerinin sağlık çalışanlarına ve sağlıkçıların örgütlenmelerine yönelik tehditlerine derhal son verilmeli.

Bültene kayıt ol