Eğitim Sen’den Ankara’da miting: Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin

16.10.2022 - 09:29
Haberi paylaş

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı Ankara’da miting düzenledi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kurul, “ÖMK iptal edilsin. Emek mücadelemiz hepimizin elleriyle inşa edilsin” dedi.

Eğitim Sen üyeleri, geçtiğimiz Şubat ayında yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanununa karşı Anıtpark’ta toplandı. Mitinge bütün illerden Eğitim Sen Şubeleri kortejler halinde katıldı. Mitinge Antikapitalist Öğretmenler de katıldı.

“Eşit işe eşit ücret”, “Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilsin” pankartlarını taşıyan öğretmenler, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” “ÖMK İptal Edilsin” “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ve 19 Kasım’da gerçekleşecek olan Kariyer Basamakları Sınavı’nın iptal edilmesini talep etti.

Öğretmenler, mitingde Bartın’da hayatını kaybeden maden işçileri için saygı duruşunda bulundu, “Yüreğimiz Bartın’da” sloganları attı.

ÖMK’ya karşı eğitim emekçileri birleşti

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Bartın’da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı. Eğitim-Sen’in 116 yılık sendikal geleneğinin ÖMK’ya karşı birleşen sendikalarla karşılık bulduğunu söyleyen Kurul, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimizin tabandan, sahadan sendikalarını itmesi biçimindeki yoğun baskısı ile bu buluşma gerçekleştirildi. 12 sendika şimdi birlikte sözde Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı ortak mücadelenin ilk adımlarını attık. Bu daha başlangıç. Türkiye'de emekçilerin ürettiğinden hakça gelir alması, üretimde söz sahibi olması, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği yaşaması, toplumsal barışı yaşama geçirmesi ancak güçlü ittifaklar ve koalisyonlarla mümkün olacaktır, emek, demokrasi ve büyük barış mücadelemiz hepimizin elleriyle inşa edilecektir.”

Necla Kurul, “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren ÖMK düzenlemesine karşı bir araya geldiklerini” söyledi.

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubunun olmadığını ifade eden Kurul, siyasi iktidarın öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklediğini belirtti. Eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısını Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden daha da pekiştirmek istediğini ifade etti.

Kurul, şunları dile getirdi:

“Tıpkı nitelikli okul/niteliksiz okul' ayrımı üzerinden yürütülen tartışmalarda olduğu gibi, bugün de kariyer basamakları üzerinden 'nitelikli öğretmen/niteliksiz öğretmen' algısı yaratılmak istenmesi kabul edilemez. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları bakanlığın gündeminde değil. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimizi görmezden geliyorlar. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisi sessiz ve tepkisiz kalmayacaktır.”

İktidara her koşulda biat eden, eleştirmeyen, sorgulamayan ve bunun karşılığında adaylığı kalkan, kariyer basamaklarını tırmanan birer 'memur öğretmen' profili yaratmayı amaçlayan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı yükselen itirazların daha fazla görmezden gelinmemesi gerektiğini söyleyen Kurul, “Eğitimde özellikle son yıllarda esnek, güvencesiz ve angarya çalıştırma uygulamaları belirgin bir şekilde arttı. Bunun en somut örneği KHK'lerle haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen on binlerce öğretmenin işinden ekmeğinden edilmesi ve sivil ölüme mahkûm edilmesidir” dedi.

Bültene kayıt ol