ODTÜ öğrencileri Mansur Yavaş'ı protesto etti

16.08.2022 - 11:40
Haberi paylaş

ODTÜ ormanlarını yok edecek Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto edildi. Öğrenciler "Mansur elini ODTÜ'den çek", “Rant için değil Halk için ABB, “ABB elini ODTÜ’den çek”, “Ne sermaye ne rektör ODTÜ bizimdir” sloganlarını attı.

ODTÜ öğrencilerinin basın açıklamasında şunlar söylendi:

"26.07.2022 tarihinde Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesi olarak bilinen ODTÜ Rant Yolu’nda iş makinelerinin çalıştığı duyumu üzerine ODTÜ Bileşenleri olarak yerinde incelemeler yapılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleyi verdiği yüklenici firmanın ODTÜ arazisi üzerinde iş makineleri ile ODTÜ Rant Yolu’nu tamamlamak amacıyla çalışmalar yaptığı tespit edilmiştir. Bu girişimin ardından ODTÜ Bileşenleri konuyu Ankara’nın ve ülkenin gündemine bir kez daha getirmiştir.  
Bilindiği gibi 2017 yılında Melih Gökçek tarafından bir gecede iş makinaları ile ODTÜ ormanlarını talan eden Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesi Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale süreci ile yeniden gündeme getirilmiştir. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yolu tekrar gündemine alarak konunun uzmanlarının ve kamuoyunun tüm itirazlarına rağmen ihaleye çıkmış, ihaleyi sonuçlandırmış, yer teslimi yapmış ve ihaleyi alan şirket çalışmalara başlamıştır. Açılan ihaleye göre 11 km olarak ilan edilen yolun yaklaşık 4,5 km’lik bölümünün ODTÜ arazisinden geçtiği, 6,5 km’lik bölümünün ise tarım arazilerini ve Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni tehdit ettiği belirtilmiştir.

Aynı gün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; çalışma yapılan bölgenin ODTÜ arazisi olmadığı, iş makinesinin çalışmadığı, Gölbaşı-Niğde Otobanı Bağlantı Yolu için yapılan bu projede ODTÜ arazisinin yer almadığı, ODTÜ arazisinde yapılacak tünel çalışması ile bu Rant Yolu’nun karıştırıldığı, 'yalan' haberler üretilerek kamuoyunun yanlış yönlendirildiği ifade edilmiştir.

Ciddi bir dezenformasyona dayalı bu açıklama, gerçekleri ifade etmemektedir. ABB’nin açıklamalarının aksine Temmuz ayının sonundan bugüne kadar ODTÜ Rant Yolu’nda iş makineleri çalıştırılmıştır. İncek tarafından başlanılarak yolun ODTÜ arazisi içinde kalan önemli bir kesiminde alt temel malzemesi serimi yapılarak hala iş makineleri tarafından yol yapım çalışmaları devam ettirilmektedir. Açıklamada yer alan Gölbaşı-Niğde Otobanı Bağlantı Yolu, Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesinin önemli bir parçasıdır ve içinde ODTÜ Rant Yolu da yer almaktadır. ODTÜ arazisine yapılacak tünel çalışmasının iptali için girişim yapıldığı belirtilerek ihaleye dahil olmayan bu yol ile yapılan çalışmalar gölgelenmektedir.
 
Defalarca söyledik, bir kez daha yineliyoruz.

 • Ankara’nın, ülkemizin başkentinin bir ana ulaşım planı mevcut değildir.
 • Ankara’da ODTÜ’den geçirilen iki yol, AOÇ Bulvarı projeleri gibi projeler ulaşım için değil, yeşil alanları ve konut mahallelerini yüksek katlı yapılaşmaya açan rant projelerinin ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Ankara’nın ana ulaşım planı mevcut değilken, Bilkent-İncek yolunun yapılmasında herhangi bir kamu yararı bulunmamaktadır.
 • Yol yapımı ve ihale süreci başlamadan Hazine, Çevre Bakanlığı ve Özelleştirme İdaresi’nin yol çevresindeki ve hinterlandındaki bazı taşınmazlarını satışa çıkarması bile bu yolun bir rant projesi olduğunu göstermektedir.
 • Makro ulaşım planını yapabilecek ve uygulayabilecek yetkinlikte uzmanlar var iken yapılmıyor olması ne yazık ki bilinçli bir tercihtir ve hem ihale süreçleri hem de planlama süreçleriyle bu yolun tam bir rant dağıtım aracına dönüştürüldüğünün açık göstergesidir.
 • Bilinen adı ile Doğramacı Bulvarını tamamlayıcı nitelikte düşünülen ODTÜ Rant Yolu, kamunun gereksinimlerinden ziyade çıkar gruplarının ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Mevcut Doğramacı Bulvarı henüz kendi kapasitesine ulaşmamıştır. Bölgede bulunan boş araziler etkin bir şekilde kullanılmamaktadır. Toplu taşıma olanakları geliştirilmemiştir. Yapılacak otoban niteliğindeki bu yol ile şehrin içine hız yolları sokmanın, nakliye tırlarını kanalize etmenin kamu açısından hiçbir yararı olamaz.
 •  Burada yaratılan rantın tüm Ankaralılara ait olup olmadığını bu kentin varoşlarında oturan milyonlara sormak gerekir.
 • Bu yolun yine yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve geçerken para ödemek durumunda olduğumuz Niğde Otobanı ile bağlanması projelendirilmiştir. Bu durum, Mansur Yavaş’ın ve ABB’nin, AKP’nin yürütücüsü olduğu kamu yatırımlarının yap-işlet-devret modeli ile yapılmasını öngören neoliberal politikalara uygun bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir.
 • Dolayısıyla, Bilkent-İncek Bulvarı Yolu projesi, yap-işlet-devret modeli ile icra edilen Ankara Şehir Hastanesi ve İncek bölgesi arasında bir erişim sağlamayacağı gibi Ankara’nın özellikle kuzeyinde kalan ilçelerine hiçbir hizmet sunmamaktadır.
 •  Hatırlatmak isteriz ki ODTÜ Ormanı, beton yığınına çevrilen Ankara’nın kalan son yekpare doğal yaşam alanı ve son büyük yeşil alanı durumundadır.
 • Kampüste iki göl, mevsimsel akarsular, kayalıklar, bozkırlar, ormanlar, çayırlıklar gibi birçok değerli yaşam alanı bulunmaktadır ve bunların neticesinde de kampüste çok önemli bir canlı çeşitliliği söz konusudur. Yapılacak bu yol tüm bu doğal yaşam ortamını tehlikeye sokacaktır.
 • Atatürk Orman Çiftliği’nin ranta kurban edilmesinin ardından Ankara’nın tek ekolojik ve doğal orman alanı olarak kalan ODTÜ’de tüm ülkede görülen kuş türlerinin yarısından fazlası tespit edilmiştir. Üzerine dökülecek beton, bu olanağı yok edecek, onlarca canlı türüne ev sahipliği yapan ekosistemi parçalayarak doğal dengeyi bozacaktır.
 • Ankara Büyükşehir Belediyesine defalarca aktardığımız gibi, bu sorunun, ODTÜ Bileşenleri ile birlikte ortak akıl oluşturularak ve diyalogla çözülmesi gerektiğini yineliyoruz.

Tüm bu nedenlerle;
Defalarca söyledik, bir kez daha yineliyoruz.
ODTÜ’den geçen yol, bir rant projesidir
“Rant Yolu”na karşı çıkıyoruz.
Ankara’nın son ekolojik yeşil alanı için
Ankaralılarla birlikte mücadele ediyoruz.
Geleceğimizi ranta kurban etmeyeceğiz
."

Bültene kayıt ol