Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için kapitalizmden kurtulmak gerek

07.06.2022 - 09:12
Haberi paylaş

“Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırmak için Evrensel Sosyal Koruma” temalı Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü 12 Haziran’da kutlanacak. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, çocukları çocuk işçiliğinden koruyacak sosyal koruma sistemleri ve programlarına yatırımların artırılması çağrısı yaptı. Ancak kapitalizm ortadan kaldırılmadığı sürece çocuk işçiliği de ortadan kalkmayacak.

Son yıllarda, özellikle covid-19 pandemisi ile birlikte çocuk işçi sayısı hızla artmaya başladı. Okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitimin başarısız olması çocuk işçilerin sayısını artırdı. 2020 yılında çocuk işçi sayısı, önceki yıllara göre 8 milyon daha arttı ve 160 milyona çıktı.

2020 yılında, 63 milyon kız çocuğu ve 97 milyon erkek çocuk olmak üzere toplam 160 milyon çocuk, yani dünyada her 13 çocuktan 1’i, çocuk işçi olarak çalışıyordu. 2021 ve 2022 yıllarında bu sayının daha da artması bekleniyor. Küresel ekonomik kriz, Covid-19 salgını, Ukrayna savaşı, iklim krizi ve diğer eşitsizlikler nedeniyle çocukların işçi olarak çalıştırılmasında son yıllarda artış var.

2020 yılı başında, COVID-19 krizi dünyayı sarmadan önce, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 46,9’u en az bir sosyal koruma yardımı kapsamında idi, kalan yüzde 53,1’i ise -4,1 milyar insan- hiçbir korumaya sahip değildi. Çocukların sosyal korunma oranı ise daha da düşük. Çocukların yaklaşık dörtte üçü yani 1,5 milyar çocuk, sosyal korumadan yoksun yaşıyor.

Çocuk işçilerin yarısı 5-11 yaş arasındaki çocuklar, üçte ikisi erkek. Ancak ev içi çalışma esas alındığında kız çocuklarının oranı daha da artıyor. En fazla işçi çocuk dünyanın yoksul bölgesi olan Sahraaltı Afrika ülkelerinde. Her dört çocuktan biri işçi. Bu oran Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 2,3.

Çocukların çalıştırıldığı sektörlerin başında tarım geliyor. 112 milyon ile dünyadaki çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 70'i tarımda çalışıyor. Yüzde 20'lik bir kesim hizmet sektöründe yüzde 10 ise endüstride istihdam ediliyor. Tehlikeli iş kollarında çalışan çocukların sayısı 2016-2020 arasında 6,5 milyon artarak 79 milyona yükseldi. 

Çocuk emeği sömürüsünün ortadan kaldırılması için kapitalizme karşı mücadelenin büyütülmesi gerekiyor.

Bültene kayıt ol