İklim eylemleri Kadıköy’de ve Gazhane’de yapıldı

24.09.2021 - 22:50
Haberi paylaş

24 Eylül Uluslararası İklim Grevi gününde İstanbul’da eylem yapıldı. Küresel iklim grevi için Kadıköy’de İskele önünde buluşan iklim aktivistleri basın açıklaması düzenledi. Yüzlerce kişinin bir araya geldiği eylemde "İklimi Değil Sistemi Değiştir" sloganları atıldı. Eylemin çağrısını FFF (Fridays For Future) Türkiye hareketi yaptı. Eyleme Antikapitalistler kitlesel olarak katıldı.​

Kitle basın açıklamasından sonra Gazhane'ye yürüdü. Gazhane'de genç iklim aktivistleri "açık mikrofon" etkinliğinde seslerini duyurdu.

Antikapitalist Öğrencilerden Suda Sim Meriç "İklim ve Gezegen için COP26 değil Mücadele" başlıklı bildiriyi, Tibet Şahin "Adil Dönüşüm ve 3 milyon iklim işi" başlıklı talepler listesini okudular.

İklim ve Gezegen için COP26 değil Mücadele başlıklı bildiri özetle şöyle:

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Kasım ayında İskoçya’da gerçekleşecek. 197 ülkenin yöneticileri iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edileceğini tartışacaklar.

Dünyanın dört bir yanında seller, kuraklık, fırtınalar ve birçok iklim felaketine tanıklık ediyoruz. Milyonlarca kişi bu aşırı doğa olaylarının doğrudan kurbanı oluyor. Geniş kitleler “doğal” olmayan bu felaketler nedeniyle göçe zorlanıyor.

Bütün bunlar kendi kendine mi oluyor? İnsanlığın birtakım kötü alışkanlıkları sonucu mu bu şekilde uçuruma sürükleniyoruz: Hayır.

Uluslararası bir kuruluş olan Karbon İfşa Projesi (CDP) tarafından yayımlanan rapora göre, 1988'den beri tüm dünyada gerçekleşen sera gazı emisyonlarının yüzde 71'inden 100 tane şirket sorumlu.

Kapitalistler ve onların hükümetleri sorunu çözmek için gerekli adımları atmadı. Fakat dünyada yıllardır buna karşı mücadele eden aktivistler, çevre ve ekoloji örgütleri, enternasyonal sosyalistler var.

2018 yılında iklim hareketi yeni bir ivme kazandı. Greta Thunberg’in başlattığı eylemlilik, Fridays For Future’ın 7.6 milyon kişiyi mobilize eden bir güce dönüşmesini sağladı. Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) hareketi ortaya çıktı. Gençler ve tüm aktivistler artık “grev” çağrısı yapıyor. Okullar boykot ediliyor, işçilerin ve emek örgütlerinin harekete daha fazla katılımı hedefleniyor.

Bunun için önümüzde önemli bir uğrak var. COP26 zirvesi İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak. Hem Glasgow’da hem de dünyanın dört bir yanında kitlesel protestolar inşa etmek zorundayız.

COP26 zirvesini egemen sınıflara, yalancı iktidarlara karşı mücadelenin sesinin yükseldiği platformlara çevirelim.

Adil Dönüşüm ve 3 milyon iklim işi başlıklı talepler özetle şöyle:

1) Hedefimiz, hava sıcaklığının en fazla 1,5C yükselmesidir.

2) 2030 yılına kadar karbon emisyonları sıfırlanmalıdır.

3) Fosil yakıtlar yasaklanmalı ve yerin altında bırakılmalıdır.

4) Yenilenebilir enerji dönüşümü gerçekleştirilmeli, tarımsal üretimde iyileştirme yapılmalı, ormansızlaştırmaya derhal son verilmelidir.

5) Yenilenebilir enerji sektörü için milyonlarca kişilik istihdam imkânı barındıran adil bir dönüşüm yapılmalıdır.

6) 3 milyon iklim işi oluşturulmalıdır.

7) İklim işleri, ısınmaya sebep olan emisyonları hedef alıp doğrudan azaltımı amaçlamalıdır.

8) Düşük karbon ekonomisine geçişte işçi sınıfının zararını en aza indirmek için gereken Adil Dönüşüm konusu kamuya ait olmalıdır.

9) Parasal kaynakların fosil yakıt şirketlerine akıtılmasına, yenilenebilir enerji maliyetlerinin yükseltilmesine son verilmelidir.

10) Sendikalar “İklim Acil Durumu” ilan ederek kamuoyunun ilgisini bu konuya çekmeli, Adil Dönüşüm Merkezleri kurmalıdır.

Hemen harekete geçersek, hız kazanan iklim çöküşünü yavaşlatabileceğimiz o tarihi sınırda duruyoruz. Adil Dönüşüm ve 3 Milyon İklim İşi tasarılarının tam anlamıyla hayata geçirilmesi 15-20 yılı bulacaktır. Başlangıç için talep ettiğimiz iklim istihdamı tasarısı karbon dioksit emisyonlarının yoğunluğunu yüzde 90 azaltacağı için, bu yolda yürümeye devam edersek 1,5C hedefini 2100 yılında tutturabiliriz.

24 Eylül Uluslararası İklim Grevi Etkinlikleri Gazhane’de konserlerle devam etti.

Bültene kayıt ol