Marksizm 2021: Devrimci bir tartışma platformu

12.05.2021 - 07:10
Haberi paylaş

Marksizm 2021 toplantıları bu yıl “Yoksulluk, salgın, ırkçılık, iklim krizi: Sorun kapitalizmde çözüm devrimde!” ana sloganı ile örgütleniyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 salgını ile daha da açığa çıkan gerçek şu: Kapitalist sistem, insanlık ve tüm canlı türleri için kaos ve yıkım anlamına geliyor. Rosa Luxemburg’un yüzyılın başında söylediği “ya sosyalizm ya barbarlık” tespitini bugün krizlerin her birinin ağırlaştırdığı koşullarda yeniden ve yeniden kavramak mümkün.

Geçtiğimiz bir yıl içinde yarım milyar daha insan aşırı yoksullaştı. Bugün dünya genelinde bir milyar insan açlıkla boğuşuyor. Bir yıl içinde üç milyondan fazla insan, aşısı bu yılın başından beri var olan, önlenebilir bir enfeksiyon hastalıktan dolayı öldü. Tüm sağlık sistemi yerle bir olan, ölenlerin değil gömüleceği, yakılmaları için yeterli miktarda odunun bile kalmadığı Hindistan’da “yas tutma zamanı değil, para kazanma zamanı” diyerek ilaç fiyatlarını artıran şirketlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 

Covid-19’a karşı etkili olabilecek aşı geçtiğimiz yılın sonunda üretildi. Aşının daha hızlı ve dünyanın her yerinde üretilebilmesinin önündeki engeller ne teknolojik ne de finansman yetersizliğiydi. Aşıların patentlerini ellerinde bulunduran ilaç şirketlerinin kârları karşısında insanların ölmesini ya da bir kısmının hiç aşılanmayacak olmasını dert etmeyen, bunu normal karşılayan, sıradanlaştıran bir sistem var karşımızda. 

Sadece Covid-19 ve ekonomik kriz değil derinleşen iklim krizi karşısında zamanımız gittikçe azalıyor. Sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma mücadelesi milyonlarca insan ve canlı türü açısından hayatta kalıp kalmama mücadelesi demek. Bir dönüm noktasındayız; ya kapitalizm devam edecek ve insan türü dahil canlı yaşamının büyük bir kısmı yok oluşa sürüklenecek ya da kapitalizmi ortadan kaldıracağız. 

Marksizm toplantıları yaklaşık 40 ülkede işçi sınıfının enternasyonalist örgütlenmelerinin inşa edilmesi için mücadele eden, benzer politikaları savunan Uluslararası Sosyalist Akım’a dahil devrimci örgütlerin inşa ettiği toplantılardır. Türkiye’de de Uluslararası Sosyalist Akım’ın üyesi olan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde yaklaşık 30 yıldır Marksizm toplantıları yapılıyor.

Bu yıl Marksizm toplantılarını kapitalizmin çok yönlü krizlerine, yıkımlarına ve sistemin temsilcilerine karşı küresel öfkenin her geçen gün arttığı bir dönemde yapıyoruz. Neden sisteme karşı mücadele etmek gerektiği, krizlere karşı nasıl mücadele edeceğimizi, neden radikal bir alternatifin gerektiği, antikapitalist bir alternatifin ne anlama geldiği ve nasıl oluşturabileceğimizi hep birlikte tartışmak için yapıyoruz. 

Bu yıl da pandemi nedeniyle toplantılar online yapılacak. Marksizm 2021 26 Mayıs’ta “Pandemi koşullarında sosyalizm mücadelesi” toplantısı ile başlayacak. ABD’den, İrlanda’dan, Yunanistan’dan ve Türkiye’den konuşmacılar kapitalist sistemin kapitalist hükümetler eliyle işçi sınıflarına, kadınlara ve ezilen halklara pandemiyi fırsat bilerek uyguladıkları baskıyı tartışacaklar. Kuşkusuz, dünya çapında ezilenlerin mücadelesinin deneyleri de toplantının önemli yanlarından birisi olacak.

“Yeni bir barış süreci mümkün mü?” başlıklı toplantıda ise Kürt sorunu, tarihsel kökenleri ve yakın dönemde yaşanan çözüm süreci deneylerinden sonra bugün savrulduğumuz noktaya nasıl gelindiği gibi başlıklar tartışılacak.

Maya Kılıç, Erkin Erdoğan ve Ömer Madra’nın konuşmacı olacakları “İklim krizi: Ya toptan çöküş ya devrim” başlıklı toplantıda ise sonuçları giderek ağırlaşan iklim krizi ve iklim krizine karşı yaşamsal bir mücadele veren aktivistlerin küresel deneyimini ele alacağız.

“LGBTİ+ hareketi: Neden hedef seçiliyor?”, “Otoriterizm-popülizm-faşizm: Kesişme noktaları ve ayrımlar”, “Beyazperdede adalet arayışları” ve “Özgürlük İstiyoruz!” başlıklı toplantılarla yine geniş ve çok yönlü bir tartışma platformunda buluşacağız. 

Gelin, Marksizm için birlikte tartışalım, birlikte örgütlenelim, antikapitalist bir alternatifi birlikte inşa edelim!

Nuran Yüce

 

Marksizm 2021'in programı açıklandı

Bültene kayıt ol