İstanbul Tabip Odası: Salgın alarm veriyor, İstanbul’u zor günler bekliyor

28.10.2020 - 09:26

İstanbul Tabip Odası Kovid-19 İzleme Kurulu, İstanbul’da artan vaka sayısı ve buna karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. 

Tabip Odasının Cağaloğlu’ndaki binasında gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Sayman Üye Dr. Güray Kılıç katıldı.

İstanbul’da artan vaka sayılarına ilişkin hazırladıkları raporu paylaşan Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, pandemi sürecinde önemli bir dönemden geçildiğini belirterek, birinci dalgası bile baskılanmadan, yüksek bir hasta sayısıyla mevsimsel grip dönemine girildiğini söyledi.

Saip, özellikle İstanbul'da Nisan ayında en büyük vaka sayılarının yaşandığını, Haziran ise vaka sayılarında azalma olduğunu, ancak hızla normalleşmeye geçilmesiyle vakaların tekrar arttığını vurguladı. Ekim ayında birinci dalga ile ikinci büyük pik dönemine girildiğini belirten Saip, İstanbul'da hızlı bir artışın olduğunu söyledi.

İstanbul’da hem nüfusun kalabalık olması hem de nüfus yoğunluğunun çok fazla olması sebebiyle vaka sayısındaki artışın çok daha dramatik boyutta gerçekleşebileceğine dikkat çeken Saip, kentin hem toplumsal hem de sağlık çalışanları açısından alarm verdiğini belirtti. Saip, vaka artışlarının durdurulmaması halinde İstanbul'u felaketin beklediğini ifade etti.

İstanbul’u zor günlerin beklediğini ifade eden Dr. Güray Kılıç ise salgına ilişkin alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

• Ev içinde buluşmanın çok yaygın olduğu gerçeği göz önüne alınarak; mevcut algoritmaya göre hastaneye yatışına gerek görülmeyen ancak, evde izolasyon önerilen asemptomatik veya hafif semptomlu hastalardan ev koşulları izolasyon için uygun olmayanlar, evde Covid-19 açısından yüksek riskli birey bulunanlar ücretsiz olarak yurt, misafirhane veya otellerde gözetim altında tutulmalıdır.

• İstanbul’da bu zamana kadar açılan sınıflara ek olarak Kasım ayından itibaren 5’nci ve 9’ncu sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesi, zaten artmış olan salgının boyutunu daha da artırabilir. Okullar, TTB, uzmanlık dernekleri ve eğitim sendikalarının önerileri ile sık sıkı önlemler alındıktan sonra açılmalıdır. Okullarda personel eksikliği giderilmeli, tuvalet vb. ortak kullanım alanlarında temizlik kurallarına uygun koşullar sağlanmalıdır. 

• Şeffaf veri paylaşımı, yaygın test yapılması, Sağlık Bakanlığı’nın tedavi rehberlerinin bilimsel verilerle düzenlenmesi önemlidir. Bakanlık Bilim Kurulu'nun konunun bizatihi içinde olan uzmanlık derneklerinin görüşlerine şeffaf ve açık biçimde başvurmaları, hatta bu görüş raporları kamunun erişimine açık olmalıdır.

• İhtiyaç halinde özel hastanelerin sevk ve idaresi tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmelidir, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu arttırmak için ek ödeme adaletsizliği giderilmelidir. 

• Sağlık çalışanları için güvenli çalışma koşulları sağlanmalı, düzenli test yapılmalı, grip aşısı yapılmalı ve Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

• İstanbul’da sosyal destek paketleri ile desteklenerek toplumsal hareketliliğin sınırlandırılması ihtiyacı vardır.


SEÇTİKLERİMİZ


Bültene kayıt ol