TTB: Halkımızın sağlığı için uyarmaya devam edeceğiz

13.10.2020 - 15:58
Haberi paylaş

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, pandemi sürecinin Türkiye’deki 7. ayına ilişkin değerlendirmesini, canlı yayımlanan basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. R. Şebnem Korur, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, TTB Covid-19 İzlem Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Özlem Kurt Azap ve Doç. Dr. Osman Elbek katıldı.

Basın toplantısında, COVID-19 pandemisinde Türkiye’de gelinen durum ve önümüzdeki sürece ilişkin tespit, uyarı ve öneriler aktarıldı. TTB’nin 7.ay raporunun sonuç bölümü şöyle:

Pandemi tüm yıkıcı etkisi ile devam ederken, sağlık çalışanları ve toplum açısından bu kışın çok uzun ve zor geçeceğini öngörmekteyiz. Bu nedenle daha önce değişik mecralarda sürekli ifade ettiğimiz aşağıdaki taleplerimizi tekrar ifade etmek istiyoruz: 

1. Türkiye'de bilimsel olmayan TEST Stratejisi değiştirilmelidir. Şu ana kadar yapıldığı şekliyle sadece semptom gösteren yakın temaslılar değil tüm temaslılara ve yüksek risk grubunda olanlara (sağlık çalışanları, toplu taşımada görevli olanlar vb.)  test yapılmalıdır.

2. İzolasyon ve karantinada olan yurttaşların  uyumu sağlanmalıdır. 

3. Filyasyon ekiplerinin sayısı artırılarak araç, şoför, lojistik, filyasyonun önemine ilişkin eğitim ve özlük haklarında iyileşme sağlanmalıdır.

4. PCR testi negatif, semptomlu, tomografide covid-19 zatürreesi olan olguların temaslılarının filyasyon taramalarına devam edilmelidir.

5. Pandemiyle başarılı şekilde mücadele edebilmek için birinci basamak sağlık hizmetleri hem nitelik hem de nicelik yönünden güçlendirilmeli, bütüncül bir ekip çalışmasının olanakları yaratılmalıdır.    

6. Tedavi algoritması gözden geçirilmeli, yapılan araştırmalarda tedavide yeri olmadığı belirtilen ve ciddi yan etkileri bilinen hidroksiklorokin tedaviden çıkarılarak, hafif olgularda favipiravir, orta-ağır olgularda remdesivir antiviral tedavi olarak rehbere alınmalıdır.

7. Çoklu organ zararına yol açan bu virüs nedeniyle hastalananlarda yeniden çalışmaya başlama süreci iyi değerlendirilmelidir.

8. Pandeminin ilk gününden itibaren hemen tüm tam teşekküllü hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi nedeniyle Covid-19 dışı hastaların ciddi sıkıntıları olmuştur.  Sağlık Bakanlığı bu konuda acilen TTB ve Uzmanlık derneklerinin önerilerini dikkate almalı, hızla ve akılcı bir çözüm bulmalıdır.

9. Pandeminin ne kadar süreceğini maalesef henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu konudaki önerilerimiz:

a. Yoksulluk sınırının altındaki herkese ücretsiz maske, temizlik ve hijyen malzemesi sağlanmalıdır.  

b. Açlık sınırının altındaki herkesin doğalgaz, elektrik ve suyu pandemi sürecince devlet tarafından ödenmelidir

c. Yoksulluk sınırının altındaki halkımızın hepsinin doğalgaz ve elektriklerinin yarısı, suyunun tamamı ödenmelidir.

d. Evden çalışma imkanı olmayan tüm çalışanların mesai saatinin yarıya düşürülmesi, toplu taşıma yoğunluğunun azaltılması bir an önce uygulamaya geçilmelidir.

Bir milyondan fazla sağlık emekçisi; 160 bin hekim pandemi mücadelesinin en yakıcı alanlarında yoğun gayret sarf etmektedirler.  TTB olarak meslektaşlarımızın, sağlık emekçilerinin, halkımızın sağlığı için dün uyarıyorduk, bugün de uyarıyoruz, uyarmaya devam edeceğiz.

Bültene kayıt ol