Sosyalist Tartışmalar Bursa’da sona erdi: Özgürlükçü-antikapitalist bir alternatifi inşa edelim!

04.11.2019 - 08:33

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi tarafından Ekim ayı başından itibaren 5 ayrı hafta sonunda 5 ayrı şehirde düzenlenen Sosyalist Tartışma toplantıları, dün Bursa/Yenişehir’de yapılan oturumlarla son buldu.

Yenişehir’de Eğitim Sen şubesinde düzenlenen toplantılarda farklı toplumsal kesimler bir araya geldi. Başörtülü ve başörtüsüz kadınlar, cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyi birlikte tartıştı. Eğitim emekçilerinden, Şişecam işçilerinden, Suriyeli göçmenlerden ve civar ilçelerde yaşayanlardan da katılımın olduğu Sosyalist Tartışma’da üç ayrı oturum düzenlendi.

Otoriterliğe ve cinsiyetçiliğe karşı antikapitalist mücadele

“Kadınların özgürlüğü: İhtimaller ve karşıt eğilimler” başlıklı ilk toplantıda ilk olarak sözü olan DSİP GYK üyesi Yıldız Önen, neoliberalizmin kadınların hayatında yarattığı hak kayıplarından söz ederek, bunun etkilerinden yola çıkarak bugün aşırı sağın ve otoriterliğin yükselişine karşı kadınların başını çektiği mücadeleleri anlattı. Kadınların somut talepler üzerinden yürütülecek birleşik işçi mücadeleleriyle kazanımlar elde edeceğini dile getiren Önen, Türkiye’deki kadın mücadelesinin toplumsal kutuplaşmanın farklı taraflarından kadınları birleştirdiğini, gücünün de buradan geldiğini söyledi.

Konuşmasına dildeki cinsiyetçiliğe örnekler vererek başlayan ikinci konuşmacı Nazlı Alkan ise cinsiyetçiliği yaratadan maddi temellerden, aile kurumunun buradaki rolünden bahsetti. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzlere ilişkin istatistiklerden bahseden Alkan, kadınların ikincil konumunun yok edilmesi için kapitalizme karşı da mücadele etmek gerektiğini hatırlattı. İstanbul Sözleşmesi’nin ve kazanılmış hakların korunması için çaba sarf etmenin önemine değinen Nazlı Alkan, konuşmasını Rosa Lüksemburg’dan alıntı yaparak bitirdi.

Salondan yapılan katkılarda da kadınların tarihsel yenilgisi olarak sınıflı toplumların doğuşundan, bunu yok etmek için erkeklerle kadınlar birlikte mücadele ederken, cinsiyetçiliğin erkeklerin pratik davranışlarında ve söylemlerinden silinmesinin her gün yeniden ve yeniden verilecek bir mücadeleyle mümkün olduğu hatırlatıldı.

İklimi değil sistemi değiştir!

İkinci oturumda ise DSİP Bursa örgütü üyesi Şafak Ayhan, bundan önceki beş yokoluş döneminin tarihçesini anlattı ve altıncı yokoluşun insan eliyle gerçekleştirilmesiyle diğerlerinden farklılaştığını, burada ise sorumlunun kapitalist sistemin kâr odaklı üretim hırsı olduğunu söyledi.

Ekolojik hareketler içerisindeki farklı argümanları ele alan Ayhan, çözüm için sorunu yaratan şirketlerin ve hükümetlerin adım atması gerektiğini, gezegenin ancak bu şekilde savunulabileceğini dile getirdi.

İklim oturumunun diğer konuşmacısı olan Yokoluş İsyanı aktivisti Ecem Albayrak, IPCC’nin 2018 yılında yayımladığı ve 12 yılımızın kaldığını anlatan raporun ardından gelişen hareketleri, öğrencilerin Gelecek İçin Cumalar (Fridays For Future) mücadelesini ve İngiltere’den başlayıp birçok yere yayılan Yokoluş İsyanı’nı (Extinction Rebellion) anlattı.

Devletlerin ve hükümetlerin harekete geçmemesine karşı sivil-barışçıl kitle eylemlerinin iklim adaletiyle ilgili gerçeklerin yaygınlaşmasına katkı sağladığını dile getiren Albayrak, çözüm için sistemin değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Salondan yapılan katkılarda da 29 Kasım’daki küresel eylem gününde Yenişehir’de de bir etkinlik düzenleme vurgularının yanı sıra tüm yerel çevre hareketleriyle dayanışmayı büyütme çağrısı öne çıktı.

Antikapitalist bir sol

Son oturumda ise Roni Margulies’in sunumuyla AKP’nin çözülme süreci ve bu dönemdeki olasılıklar ele alındı.

Yoksulluğun, yolsuzlukların arttığı bir dönemde otoriterleşen ve gitgide gösterişe düşkün hâle gelen hükümetin, diğer yandan adaletsizlikler ve baskıyla birlikte halk tarafında popülerliğinin düşmeye başladığını dile getiren Margulies, bu tepkiye CHP-İyi Parti gibi milliyetçi bir alternatifin seslenemeyeceğini, emekçileri ve yoksulları birleştiren bir antikapitalist alternatifin inşa edilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

Margulies ayrıca Lübnan’dan Şili’ye, Katalonya’dan Hong Kong’a dünyanın dört bir yanında büyüyen isyanlardan bahsetti ve bu küresel atmosferin Türkiye’yi de etkileyeceğini vurguladı.

Toplantı, salondan gelen soru ve katkılar üzerine yapılan tartışmalarla sona erdi.Bültene kayıt ol