Milyonlar yoksullukla boğuşuyor, AKP şirketleri kurtarıyor

19.09.2019 - 14:13

İktidar borç bulmak için genel müdürlük kurarken, dolar üzerinden borçlanan şirketleri kurtarmaya devam ediyor.

Bankacılık Devlet Denetleme Kurulu kararıyla, bankalardaki 124.6 milyar liralık batık kredilere, 46 milyar liralık şirket borcu daha dahil edildi.

46 milyarlık batık kredinin sektörel dağılımına bakıldığında, ilk sırada inşaat sektörü yer alıyor. İnşaatın toplam batık kredilerdeki payı yüzde 13.3. Onu yüzde 10.7 ile toptan ticaret ve yüzde 7.8’lik payla enerji sektörü takip ediyor. İlk 10 sektörün payı ise yüzde 57.3.

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın,“Kredi borçlusu kamu olan kurum yok. Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy , küçük boy işletmeler.... Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var.”

Hükümet borçlu şirketleri kurtarırken, batıkları üstlenen bankalar bu zararı herkese yansıtacak. Çoğu AKP döneminde büyüyen ve borçla dönen şirketler, yeniden kredi çekebilecek.

Uzmanlar, en az 46 milyar liralık batık kadar takipte olan şirket borcu olduğunu söylüyor.

Yoksullar icralık

Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz itibarıyla 19.7 milyar TL oldu. 2019'un ilk çeyreğinde bankalara borçlu kişi sayısı 31.5 milyon olurken, 3 milyon 451 bin kişi icralık durumda. 

Hükümetin gündeminde işçi ve emeklilerin ödeyemediği borçların bankalar tarafından silinmesi gibi bir gündem yok.

Borç Ofisi

Türkiye kapitalizminin 2018'de girdiği borç krizinin bir resesyona yani ekonomik çöküşe girip girmeyeceği tartışılırken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

Yüksek maaşlı çok sayıda bürokratın aralarında bulunduğu 110 kişilik müdürlük, borç bulmak için adeta Berat Albayrak'a bağlı bir finans şirketi gibi davranacak. Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlar. 

a) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara  ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,

b) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,

c) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi  amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını  kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,

ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün,  politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma  programlan hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak,  yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi  yürütmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Borç bulmak için bürokrasiyi güçlendiren AKP hükümeti, borç döngüsünden kurtulacak adımlar atmak yerine şirketlerin borçlarını halka ödeterek günü kurtarmaya çalışıyor.

Türkiye'nin dış borç stoku 453 milyar dolara yükselmiş durumda. Yani geçen sene krize yol açan borç miktarı ortada duruyor. Bu durum, AKP'nin ekonomik politikalarının başarısızlığı kadar, Türkiye kapitalizminin yapısal kaynak sorununun devam ettiğinin bir göstergesi.Bültene kayıt ol